Työpaikkailmoitus

Historiantutkija kotieläinten historiaa käsittelevään tutkimukseen

Luonnonvarakeskus (Luke) on noin 1300 hengen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tehtävämme on tutkimuksen keinoin edistää uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävien yritysten ja elinkeinotoiminnan kestävyyttä, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Luonnonvarakeskuksen tavoite on olla merkittävä ja tunnettu biotalouden tutkimusorganisaatio Euroopassa. Lukella on myös viranomaistehtäviä. Toimipaikkaverkostomme kattaa koko Suomen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Suomen Akatemian rahoittama Naapurista lainaamassa –projekti (SA286499) tutkii karjanhoidon varhaista historiaa Suomessa ja lähialueilla. Projektissa yhdistetään eri tieteenalojen, kuten arkeologian ja historian, aineistoja. Projektiin haetaan vuoden määräaikaista historiantutkijaa / post doc -tutkijaa, jonka vastuualueisiin kuuluu kotieläinten historian tutkimus kirjallisia lähteitä käyttäen ja artikkeleiden kirjoittamiseen osallistuminen sekä monitieteisen tutkimusmetodiikan kehitys.

Hakijalta odotamme:

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta tai tohtorintutkintoa sekä karjanhoidon historian tutkimisen kannalta olennaisten kirjallisten lähteiden tuntemusta. Hyvä suomen- ja ruotsinkielentaito on välttämätön käytettyjen aineistojen takia. Työn luonteen vuoksi ryhmätyöskentelytaidot ja kyky pysyä aikatauluissa on tärkeää.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on 2 kuukautta.

Palkkauksen peruste:

Palkkaus määritetään henkilön valinnan yhteydessä.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.1.2018. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 31.8.2017  12:00
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Luonnonvarakeskus, Itäinen pitkäkatu 3, 20520 Turku