Artikkelipyyntö

Historisk Tidskrift för Finland 2019

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) tar emot bidrag till ett temanummer om den unga republiken Finland, som utges 2019 med anledning av hundraårsminnet av regeringsformen 1919.

Historisk Tidskrift för Finland riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 550 prenumeranter främst i Finland och de övriga nordiska länderna. Innehållet i tidskriften behandlar huvudsakligen Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

Hösten 2018 tar vi emot förslag på uppsatser och översikter för temanumret. Uppsatserna som är självständiga vetenskapliga artiklar granskas av två utomstående sakkunniga. Vi efterlyser också översikter över för temat relevant forskning och litteratur. Översikterna granskas inom redaktionen.

I temanumret publiceras bidrag som berör den utveckling som ägde rum åren efter Finlands självständighetsförklaring 1917 då den nya republiken fick sina former. Bland ämnena kan nämnas förvaltning, lagstiftning, internationella relationer samt språk- och minoritetsfrågor.

Vi anhåller om korta fritt formulerade förslag på uppsatser och översikter senast den 30 november 2018 till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Sista inlämningsdag för de färdiga uppsatserna och översikterna är den 15 januari 2019.

Vi tar även emot granskningar (recensioner) och diskussionsinlägg med anknytning till temat. Sista inlämningsdag för dessa är den 28 februari 2019. Förslagen och bidragen skickas in till redaktörerna Jens Grandell () eller Anna-Stina Hägglund ().

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se våra anvisningar till skribenter (http://www.historisktidskrift.fi/rad-for-skribenter/).