Artikkelipyyntö

Historiska och litteraturhistoriska studier nr 93 (2018)

Call for Papers, HISTORISKA OCH LITTERATURHISTORISKA STUDIER 93 (2018)

 

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2018 utkommer med volym nr 93.

 

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 93 uppmärksammar vi särskilt bidrag inom två huvudteman.

  1. Finland och/i ”stora världen”.

    Bidragen kan till exempel handla om:

– politiska, litterära och kulturella impulser

– ”trånga rum” vs. utblickar och det kosmopolitiska i Finlands svenska (litteratur)historia

– främlingskap och utanförskap

– klimat och miljö ur ett globalt perspektiv

– reseskildringar och andra möten med/skildringar av de(t) Andra

 

  1. För att uppmärksamma att etthundra år förflutit sedan händelserna i Finland 1918 så välkomnar vi bidrag kring:

– tudelningar och klyftor i samhället, 1918 och under andra tidsperioder

– Händelserna 1918 på svenska orter i Finland.

– skildringar och tolkningar av händelserna 1918, till exempel i skönlitteraturen

 

Därtill beaktar vi bidrag som faller utanför dessa huvudteman.

 

Vi anhåller om korta fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 15 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är den 31 oktober och för essäer/översikter den 30 november 2017.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se http://www.sls.fi/sv/historiska-och-litteraturhistoriska-studier-anvisningar-till-skribenter

eller kontakta SLS förlag, tfn 09-61 87 77.

Med vänlig hälsning,

redaktionen för HLS 93 (2018)

Anna Biström,

Maren Jonasson,