Työpaikkailmoitus

Ilomantsin Museosäätiö hakee palvelukseensa amanuenssin sijaista

Ilomantsin Museosäätiö vastaa Möhkön ruukin ja Parppeinvaaran runokylän museo- ja matkailutoiminnasta. Ilomantsi on museoalan näkökulmasta mielenkiintoinen ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa esim. sotahistoria, teollisuushistoria ja karjalaisuus ovat vahvasti läsnä. Museokohteet ovat merkittäviä matkailullisia kohteita, joiden toimintaa kehitetään yhteistyössä yrittäjien ja julkisten toimijoiden kanssa.

Ilomantsi tarjoaa asukkailleen ihmisläheisen elinympäristön, jossa luonto on lähellä ja tarvittavat peruspalvelut helposti saatavilla.

Amanuenssin vastuualueeseen kuuluvat erityisesti asiakaspalveluun, museopedagogiikkaan, museokauppatoimintaan ja markkinointiin liittyvät tehtävät sekä tapahtumien järjestäminen. Pienessä yksikössä on kuitenkin pystyttävä toimimaan monipuolisesti ja joustavasti ja osallistumaan myös muuhun museotyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi valittavalta edellytetään museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta. Hakijalle katsotaan eduksi Ilomantsin museoiden toimialojen tuntemus.

Valittavalta edellytetään myös hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kielitaitoa, itsenäistä työotetta, yhteistyötaitoja, joustavuutta ja organisointikykyä. Tehtävä edellyttää myös oman auton käyttöä.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Palkkaus KVTES:in mukaan.

Sijaisuuden kesto 1.9.2019 – 31.5.2021

Vapaamuotoinen hakemus, jota ei palauteta, on toimitettava liitteineen 21.6.2019 klo 15 mennessä Ilomantsin Museosäätiö, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi tai sähköpostilla

Lisätietoja antaa museonjohtaja Ulla Vartiainen.

Ulla Vartiainen, museonjohtaja / Museum Director

 

Ilomantsin Museosäätiö sr / Ilomantsi Museum Foundation

+358 50 4098825

Soihtulantie 7

82900 Ilomantsi

http://www.mohkonruukki.fi/

http://www.parppeinvaara.fi/