Työpaikkailmoitus

Intendentti Kansallismuseoon

Haemme Suomen kansallismuseon museoihin kuuluvaan Kansallismuseoon kohdepalveluista vastaavan yksikön päälliköksi intendenttiä vakinaiseen virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Intendentti toimii Kansallismuseo-yksikön päällikkönä. Hän johtaa ja kehittää asiakaspalveluita ja palveluinfrastruktuuria Kansallismuseossa, joka palvelee yli 200 000:ta näyttely-, tapahtuma-, kokous- ja juhlapalveluiden asiakasta vuodessa. Intendentti toimii esimiehenä ja palvelujen tilaajana verkostoituneessa ympäristössä.

Yksikössä työskentelee avoinnapidon, opastuspalveluiden sekä kokous- ja juhlapalveluiden sisäisen tukipalvelun tehtävissä 18 vakinaista työntekijää ja vaihteleva määrä määräaikaista henkilökuntaa. Museokohteen palveluympäristöä hoidetaan ja kehitetään yhteistyössä useiden palveluita tuottavien sopimuskumppaneiden kanssa.

Tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2025 valmistuvan Kansallismuseon lisärakennuksen toteutusvaiheessa intendentti huolehtii asiakaspalveluiden sopeuttamisesta rakennushankkeeseen ja osallistuu käyttäjän hankintojen valmisteluun kohdepalveluiden yhteyshenkilönä. Hän osallistuu uudistuvan Kansallismuseon palveluiden konseptointiin ja suunnitelmien toimeenpanoon yksikön vastuulla olevien palveluiden osalta.

Hae viimeistään: 25.9.2020 klo 15.00

Kaikki tehtävän tiedot: https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/avoimet-tyopaikat

Lisätietoja:

Tiina Mertanen, museopalvelujohtaja
0295 33 6481