Tutkimuspyyntö

Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma

Uusien opiskelijoiden haku Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmaan alkaa 15. maaliskuuta.

Maisteriohjelmaan valitaan valintakokeen perusteella 10 uutta opiskelijaa aloittamaan opinnot syyslukukaudella 2017. Maisteriohjelmaan haetaan korkeakoulujen yhteishaussa: hakuaika on 15.3.-5.4.

Koska kyseessä on maisteriohjelma, tulee hakijalla olla suoritettuna vähintään alempi korkeakoulututkinto voidakseen tulla valituksi. Maisteriohjelmassa opiskeltava maisterin tutkinto vastaa aiemmin arkistolaitoksessa suoritettuja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa ja ylempää arkistotutkintoa.

Opinnot sisältävät luento-opetusta, verkkokursseja, seminaarityöskentelyä, kirjatenttejä ja pro gradu -tutkielman. Opintoihin sisältyy myös kuuden kuukauden arkistoharjoittelu, joka tehdään yleensä kahtena kolmen kuukauden harjoittelujaksona. Sivuaineopintoina suoritettavat oikeustieteiden opinnot antavat lisävalmiuksia asiakirjahallinnan tehtäviin. Opinnoissa on otettu huomioon etäopiskelumahdollisuudet.

Eli tiivistetysti:

MIKÄ: Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (120 op), Joensuu

MILLOIN: haku syksyllä 2017 alkaviin opintoihin 15.3.-5.4.

Linkki maisteriohjelmaa koskevaan tiedotteeseen:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444559457147455B4676464459/42415F4372464B5C477040435D4571?noTracking=true