Työpaikkailmoitus

Joh­ta­ja Luon­non­tie­teel­li­seen kes­kus­museoon

Helsingin yliopisto hakee JOHTAJAA johtamaan Luonnontieteellisen keskusmuseon toimintaa 1.1.2022 alkaen 5-vuotiskaudeksi.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Suomen suurin biodiversiteettialan tutkimusinfrastruktuuri. Luomus säilyttää ja kartuttaa luontoon liittyviä kansalliskokoelmia sekä tarjoaa niitä tutkimusaineistoksi, toteuttaa tiede- ja ympäristökasvatusta ja toimii asiantuntijana luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Luomuksen kokoelmat kuuluvat maailman 50 merkittävimmän luonnontieteellisen kokoelman joukkoon. Helsingin yliopiston erillislaitos Luomus on vahvasti verkostoitunut kansainvälisesti, ja on kansalaistieteen edelläkävijä. Luomuksen Luonnontieteellinen museo ja kasvitieteelliset puutarhat ovat maan suosituimpia yleisökohteita.

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja luotsaa keskusmuseota innostuneella, inspiroivalla ja johdonmukaisella otteella ja toimii Helsingin yliopiston sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kumppanina. Toimintaympäristössä tällä hetkellä tapahtuvien muutosten aktiivinen analysointi ja toiminnan uudistaminen ovat tärkeä osa johtajan tehtävää.

Onnistunut yhteistyö keskusmuseon muun johdon ja henkilöstön ja koko yliopistoyhteisön, yliopiston johtajien sekä sidosryhmien kanssa perustuu vuorovaikutteisuuteen, avoimuuteen, kollegiaalisuuteen sekä tavoitteellisuuteen. Johtajalla on kokonaisvastuu Luonnontieteellisen keskusmuseon johtamisesta johtokunnan linjausten mukaisesti. Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja on osa yliopiston laajennettua johtoryhmää ja osallistuu siten myös koko yliopiston johtamiseen.

TEHTÄVÄSSÄ MENESTYMISEN EDELLYTYKSET
Tehtävässä menestyminen edellyttää strategista ja tulevaisuuslähtöistä näkemystä keskusmuseon kehittämiseen sekä vahvoja vuorovaikutustaitoja. Vahvuuksia ovat erinomaiset johtamis- ja esihenkilötaidot ja osoitettavissa oleva kokemus akateemisesta johtamisesta yhteistyöllä, viestinnällä ja ketteryydellä muutostilanteissa.

Johtajalla tulee olla luonnontieteen ja museoalan vahvaa tuntemusta sekä näkemyksellisyyttä kansainvälisen toimintaympäristöön liittyvissä asioissa. Tehtävässä tarvitaan suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Johtajaksi valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa. Lisäksi edellytetään käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa.

Hakemukseen pyydetään liittämään mukaan:
1) ansioluettelo ja hakemuskirje,
2) kuvaus johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteista (max. 1 sivu).

Hakemukset pyydetään toimittamaan liitteineen yliopiston rekrytointijärjestelmään. Yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR –portaalissa, välilehdellä Ura ja työ. Hakijoiden ei ole välttämätöntä täyttää järjestelmän kenttiä liittyen koulutukseen ja työkokemukseen. Rekrytointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä auttaa . Pyydämme hakijoita huomioimaan, että julkisoikeudellisena laitoksena yliopiston rekrytoinnit ovat julkisia.

Hakuaika päättyy 28.9.2021.

Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö, jossa uraauurtava perustutkimus, ennakkoluuloton uteliaisuus ja yhteistyö luovat edellytyksiä maailman suurten haasteiden ratkaisemiseen. Jokapäiväistä toimintaamme ja vuorovaikutustamme ohjaavat yliopiston yhteinen strategia sekä arvot: totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys.

Lisätietoja johtajan tehtävästä antaa valmisteluryhmän puheenjohtaja ja vararehtori Paula Eerola

Tehtävän hakuprosessista antaa lisätietoja henkilöstöpäällikkö Sini Saarenheimo, puh. 050-4480840,

TIETEEN VOIMALLA – MAAILMAN PARHAAKSI
www.luomus.fi