Artikkelipyyntö

J@RGONIA: CALL FOR BOOK REVIEWS 2017

CALL FOR BOOK REVIEWS 2017
Historian-, kulttuurin ja perinteentutkijoille suunnattu, Jufo-luokiteltu open access -julkaisu J@rgonia hakee kirja-arvioita kevään ja syksyn numeroihin 2017. Arviot voivat liittyä historiaan, etnologiaan, folkloristiikkaan, kulttuuriantropologiaan, perinteentutkimukseen tai niiden lähialoille. Jos olet kiinnostunut kirja-arvion tekemisestä, ota yhteyttä päätoimittajaan . Mikäli tarvitset arvostelukappaleen kevään numeroa varten, ota yhteyttä viimeistään 31.10.2016Kevään numeroon toimitettavien arvioiden deadline on 28.2.2017.  

Voit valita arvioitavan teoksen esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista, mutta voit myös tehdä oman ehdotuksesi.  
Elo, Kimmo (toim.) Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Historia Mirabilis 12. Turku: Turun Historiallinen Yhdistys. 2016. ISBN 978-952-7045-05-3, ISSN 1795-0759.
Fingerroos, Outi, Tapaninen, Anna-Maria & Tiilikainen, Marja (toim.) Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen ja miksi? Tampere: Vastapaino. 2016. ISBN 978-951-768-542-9
Ilmakunnas, Johanna. Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta. Siltala 2016. ISBN 978-952-234-300-0
Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Ethnos. 2016. ISBN 978-952-68509-0-0
Kaartinen, Marjo, Salmi, Hannu & Tuominen, Marja (toim.) Maamme. Tutkimusmatka itsenäiseen Suomeen. SKS. 2016 ISBN 978-952-222-686-0
Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena & Åström, Anna-Maria (toim.) Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. Helsinki: Ethnos. 2016. ISBN 978-952-68509-1-7
Koskivirta, Anu, Paavolainen, Pentti ja Supponen, Sanna (toim.) Muuttuvien tulkintojen Viipuri.Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. 2016. ISBN: 978-952-67216-2-0
Kuortti, JukkaMediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. SKS. 2016. ISBN 978-952-222-693-8
Sulkunen, Irma, Niemi, Marjaana & Katajala-Peltomaa, Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia 1900-luvulle. Helsinki: SKS. 2016 ISBN 978-952-222-718-8
Uusihakala, Katja & Eräsaari, Matti (toim.) Ruuan kulttuuri. Antropologisia näkökulmia ruuan tutkimukseen. Helsinki: SKS. 2016. ISBN 978-952-222-712-6
Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo (toim.) Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Tampere: Vastapaino. 2016. (ilmestyy marraskuussa)