Artikkelipyyntö

J@rgonia hakee kirja-arvioita teemanumeroon ”Terveys, yksilö ja yhteiskunta”

Historian- kulttuurin- ja perinteentutkijoiden open access -julkaisu J@rgonia hakee kirja-arvioita teemanumeroon ”Terveys, yksilö ja yhteiskunta”

 

J@rgonian ensi kevään teemanumerossa paneudutaan terveyteen ja sairauteen historiallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Viime kevään artikkelihaun jatkoksi haemme seuraavaksi teemaan sopivia kirja-arvioita. Jos olet kiinnostunut arvion tekemisestä, ota yhteyttä teemanumeron kirja-arviovastaavaan Anna Niiraseen (31.10.2017 mennessä. Teemanumeroon tulevien arvioiden deadline on 28.2.2018. Voit valita arvioitavan kirjan seuraavista vaihtoehdoista, mutta voit myös tehdä oman, numeron teemaan soveltuvan ehdotuksesi listan ulkopuolelta.

 

Ilpo Hélen: Elämän politiikat. Yhteiskuntatutkimus Foucault´n jälkeen. Tutkijaliitto. 2016.

Markku Hokkanen & Kalle Kananoja (toim.): Kiistellyt tiet terveyteen. Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2017.

Hanna-Kaisa Hoppania, Olli Karsio, Lena Näre, Antero Olakivi, Liina Sointu, Tiina Vaittinen & Minna Zechner: Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus. 2016.

Lena Huldén, Larry Huldén & Kari Heliövaara: Rutto. Like 2017.

Heini Kainulainen, Jenni Savonen & Sanna Rönkä (toim.): Vanha liitto. Kovien huumeiden käyttäjät 1960- ja 1970-lukujen Helsingissä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2017.

Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim.): Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus. 2017.

Anu Salmela: Kuolemantekoja. Naisten itsemurhat 1800-luvun jälkipuolen tuomioistuinprosesseissa. Turun yliopisto. 2017. [Saatavissa elektronisena]

Erkki Vettenniemi: Suomalainen hiihtodoping. Punssia, pillereitä ja punasoluja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2017.

Miikka Voutilainen: Nälän vuodet. Nälänhätien historia. Atena Kustannus. 2017.

Matti Vuento: Myrkkyjen maailma. Gaudeamus. 2017.

 

Lisätietoja: Anna Niiranen ()

Internetsivut: http://jargonia.fi/

Teemanumerosta: http://jargonia.fi/cfp/