Artikkelipyyntö

J@rgonian teemanumeroon ”Terveys, yksilö ja yhteiskunta”

Kulttuureja, historiaa ja perinnettä tutkivien jatko-opiskelijoiden ja tohtorien julkaisukanava J@rgonia etsii artikkeleita teemanumeroon 1/2018:  

TERVEYS, YKSILÖ JA YHTEISKUNTA  

J@rgonia on vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu open access -verkkojulkaisu. Julkaisun nelitoistavuotisen historian ensimmäisessä teemanumerossa paneudutaan terveyteen ja sairauteen historiallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Numerossa terveys ymmärretään laajasti – terveyden määrittelyä tehdään kaikilla yhteiskunnan tasoilla ammattilaisista yksittäisiin ihmisiin. Terveydestä ja sen huollosta puhuttaessa ei ole kyse ainoastaan lääketieteellisen tiedon käytäntöönpanemisesta, vaan myös muun muassa konventioista, tavoista, materiaalisista tiloista ja kehoista. Terveyden, samoin sairauden, määrittely muuttuu historiallisesti ja kulttuurisesti, joten on kiintoisaa tutkia miten terveyttä ja sairautta on määritelty eksplisiittisesti ja implisiittisesti eri aikakausina. Esimerkiksi oman aikakautemme digitaalisuus tuo mukanaan omat terveyden ymmärtämiseen liittyvät kysymyksensä. Toisaalta sairaudet, etenkin suuret tautiepidemiat kuten musta surma, espanjantauti ja kolera ovat myös muokanneet yhteiskuntia.  

Terveys, yksilö ja yhteiskunta -teemanumeroon kutsumme teoreettisia, metodologisia ja aineistoihin keskittyviä artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja.

Otamme vastaan myös aiheeseen liittyviä kirja-arvioita, joita varten on erillinen haku lokakuussa. Kirjoitukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– Terveys ja sairaus

– Terveyden määritelmän käsitemuutokset, neuvottelut ja dialogit

– Terveys ja valtasuhteet

– Terveys ja valtio (esim. koululaitos, armeija)

– Terveys ja valistus (kansanvalistus)

– Terveyden nykydiskurssit (esim. media, some, keskustelufoorumit)

– Terveys ja asiantuntijadiskurssien vaikutus (esim. medikalisaatio, pharmakolisaatio)

– Potilaan ja ammattilaisen vuorovaikutus

– Potilaan ääni ja toimijuus

– Terveyskokemukset

– Terveys ja sukupuoli (esim. gender, heteronormatiivisuus)

– Terveys ja ryhmien väliset erot ja kohtaamiset

– Terveys kulttuurisena toimintana, tapoina, moraalikysymyksenä  

Pyydämme lähettämään 200–400 sanan pituiset artikkeliehdotukset 20.5.2017 mennessä J@rgonian päätoimittajalle Konsta Kajanderille ().

Tekstit voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä. Tarkemmat abstraktin kirjoitusohjeet löydät Jargonian sivuilta osoitteesta: http://jargonia.fi/abstraktin-kirjoitusohjeet/   Teemanumeron toimittajat Jari Eilola (), Petteri Impola () ja Annastiina Mäkilä () vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Kirja-arvioista vastaa Anna Niiranen (). Abstraktien  hyväksymisestä ilmoitamme kesäkuun alussa.

Valmiit käsikirjoitukset lähetetään toimitukseen 15.10.2017 mennessä. Puheenvuorojen, kirja-arvostelujen ja katsausten deadline on 28.2.2018. J@rgonian teemanumero ilmestyy toukokuussa 2018.