Työpaikkailmoitus

Kaksi tutkijatohtoria tai tutkijaa historiafoorumille

Kaksi tutkijatohtoria tai tutkijaa historiafoorumille

Hakuaika päättyy 07.03.2018 15:00

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Taideyliopiston historiafoorumi on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. Historiafoorumin tehtävä on edistää historiantutkimusta. Se tukee myös alan tutkijoiden verkostoitumista ja tarjoaa turvallisen kotipesän tutkimushankkeiden ja -tekstien kypsyttelyyn. Foorumin toiminnalle ominaista on verkostomaisuus, kollegiaalisuus sekä ketteryys – sellaisten resurssien, vierailijoiden, koulutuksen jne. tarjoaminen, joita foorumilaiset tarvitsevat.

Haemme nyt historiafoorumin alueelle

KAHTA TUTKIJATOHTORIA TAI TUTKIJAA

määräaikaisiin viiden kuukauden työsuhteisiin. Työ alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Tehtävät

Tehtävänäsi on valmistella musiikin tai muun taiteen historian alan tutkimusrahoitushakemus Suomen Akatemian syyskuun 2018 hakuun (tutkijatohtori tai akatemiatutkija) sekä yhden artikkelin kirjoittaminen kansainväliseen referee-julkaisuun (jufo-luokitus). Hankehakemuksen tekemiseen on mahdollista saada neuvontaa Taideyliopiston tutkimuspalveluista. Lisäksi osallistut erikseen sopien historiafoorumin muuhun toimintaan.

Tehtävän vaatimukset

Odotamme Sinulta

– soveltuvaa tohtorin tutkintoa
– tutkijatohtorihaussa tohtorintutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään neljä vuotta Suomen Akatemian vuoden 2018 tutkijatohtorihaun määräajan päättymiseen mennessä (tohtorintutkintotodistuksen tulee olla päivätty aikaisintaan 30.9.2014)
akatemiatutkijahaussa tohtorintutkinnon suorittamisesta on kulunut kolmesta yhdeksään vuotta Suomen Akatemian vuoden 2018 akatemiatutkijahaun määräajan päättymiseen mennessä (tohtorintutkintotodistuksen tulee olla päivätty 27.9.2009–30.9.2015)
– erinomaista englannin kielen taitoa
– kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön mutta myös kykyä yhteiskirjoittamiseen
– hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa
– näyttöjä itsenäisestä tutkimustoiminnasta; akatemiatutkijahakemusta tekevän tutkijan tehtävää täytettäessä edellytetään tohtorin tutkinnon jälkeen – – harjoitettua menestyksekästä julkaisutoimintaa ja tieteellistä yhteistyötä.

Lisäksi arvostamme kokemusta tutkimusrahoituksen hankkimisesta tai hakemiseen liittyvää osaamista.

Työaika ja palkkaus

Taideyliopistossa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkijoiden kokonaistyöaika on 1 624 tuntia vuodessa. Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 5-6. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella tehtävänkuvaa määriteltäessä.

Hakeminen

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

vapaamuotoinen hakukirje (motivaatiokirje, max 1 sivu)
alustava tutkimussuunnitelma (ilman kirjallisuusluetteloa), josta käy ilmi tutkimusidea ja sen toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttavat seikat (max. 4 sivua, Times New Roman, 12pt, riviväli väh. 1.5)
CV tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin (TENK) mukaisesti laadittuna: ks. http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi tutkimustoiminta sekä siihen mahdollisesti liittyvä taiteellinen toiminta (tai tutkimuksen suhde taiteen praktiikkaan), Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti laadittuna, ks http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
Lähetä hakemuksesi liitteineen viimeistään 7.3.2018 klo 15.00 sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteella siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Historiafoorumin tutkijahaku”. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottoviestin lähetyssähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut

Tarvittaessa saat lisätietoja tutkijatohtorin tehtävistä Kaarina Kilpiöltä tai Anne Kauppalalta sähköpostitse, etunimi.sukunimi(at)uniarts.fi.

Hakemiseen ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää viestiä HR-suunnittelija Anne Kilpeläiselle, anne.kilpelainen(at)uniarts.fi tai soittaa, puh. 040 710 4213.