Työpaikkailmoitus

Kansallisarkisto hakee tiedottajaa

Kansallisarkisto hakee tiedottajaa, tehtävä on vakinainen. Hakuaika päättyy 27.01.2015. Tiedottaja vastaa sisäisestä viestinnästä ja osallistuu ulkoisen viestinnän kehittämiseen ja toteutukseen.
Työavain 600-1-15
https://haku.valtiolle.fi/
 
Riksarkivet söker en informatör, arbetsplatsen är ordinarie. Ansökningstiden upphör 27.01.2015. Informatören ansvarar för den interna kommunikationen och deltar i utveckling och genomförande av den externa kommunikationen.
Arbetsnyckel 600-1-15
https://haku.valtiolle.fi/