Työpaikkailmoitus

Kansallisgallerian harjoittelijapaikat

Kansallisgallerian tutkijaharjoittelijaohjelma: vuoden 2018 harjoittelijapaikkojen haku on avattu

Kansallisgallerian tutkijaharjoittelijaohjelman tarkoitus on ensi sijassa tukea aineistolähtöistä tutkimusta ja aineistolähtöisten opinnäytteiden valmistumista. Tutkijaharjoittelijan työ sisältää valitun ja edeltä käsin sovitun, Kansallisgallerian kokoelmiin kuuluvan aineiston tutkimista, jonka toivomme olevan myös harjoittelijan opinnäytteen aineistoa. Lisäksi harjoittelija tuottaa harjoittelujaksonsa aikana aiheeseen liittyvän tekstin, joka pyritään julkaisemaan FNG Research -verkkolehdessämme.

Kansallisgalleria voi vastaanottaa vuonna 2018 kolme tutkijaharjoittelijaa. Tutkijaharjoittelijalla tarkoitamme ensisijaisesti graduvaiheen opiskelijaa. Käytäntö on tarkoitettu kansainväliseksi, joten harjoittelija voi olla myös muualta kuin Suomesta tuleva opiskelija. Harjoittelukausi on kolme kuukautta, ja sinä aikana harjoittelija on työsopimussuhteessa Kansallisgalleriaan.

Vuoden 2018 tutkijaharjoittelijapaikkojen haku on nyt avattu. Englanninkielinen hakuilmoitus ja hakuohjeet on julkaistu FNG Research -verkkolehdessä https://research.fng.fi/.

Hakuaika päättyy 17.11.2017. Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Yhteistyöterveisin tutkijaharjoittelijahankkeesta ja FNG Research -verkkolehdestä vastaavan työryhmän puolesta

Hanna-Leena Paloposki