Työpaikkailmoitus

Kesätöitä Fiskarsin museolla 2018

Kesätöitä Fiskarsin museolla 2018

Museoassistentti (1 paikka)

Museoassistentin työtehtävään kuuluu vastata museon kesäkahvilan

hankinnoista, asiakaspalvelusta ja siivouksesta. Museoassistentti osallistuu

muuhun museon toimintaan kuten kokoelmatyöhön, museo-opetukseen tai

toimistotyöhön. Edellytämme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä sekä

aktiivista, pelkäämätöntä otetta annettuihin tehtäviin. Työtehtävän

hoitamiseen vaaditaan sujuvaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielentaitoa.

Arvostamme museoalan opintoja sekä aikaisempaa kokemusta museo- tai

kahvilatyöstä. Hygieniapassi ja oma auto katsotaan hakijan eduksi.

Työaika: 7h 15 min/päivä (36h 15 min/viikko). Työaikaan sisältyy

säännöllisesti viikonlopputyötä.

Palkka: yksityisten museoiden työehtosopimuksen mukaan

Museoassistentti palkataan ajaksi 1.5-30.9.2018.

Opas (2 paikka)

Oppaan työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelu museon kassalla ja kahvilassa,

opastus museoalueella, museotilojen siisteys ja valvonta sekä osallistuminen

museopedagogiseen toimintaan. Oppaalta edellytämme asiakaspalveluhenkisyyttä

sekä kiinnostusta ruukin historian välittämiseen. Työtehtävän hoitamiseen

vaaditaan sujuvaa suomen-, ruotsin-, ja englanninkielen taitoa. Arvostamme

museoalan opintoja ja kokemusta vastaavista tehtävistä.

Työaika: 6,5h/päivä (32,5h/viikko). Viikkovapaat ovat pääsääntöisesti

arkisin.

Palkka: yksityisten museoiden työehtosopimuksen mukaan

Opas palkataan ajaksi 1.6-31.8.2018.

Opas, museokauppavastaava (1 paikka)

Oppaan työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelu museon kassalla ja kahvilassa,

opastus sekä osallistuminen museopedagogiseen toimintaan. Opas vastaa

museokaupan seurannasta, raportoinnista ja viihtyvyydestä sekä hoitaa

osaltaan somemarkkinointia. Edellytämme oppaalta reipasta

asiakaspalveluasennetta sekä aitoa kiinnostusta ruukin historian

välittämiseen. Työtehtävän hoitamiseen vaaditaan sujuvaa suomen-, ruotsin-,

ja englanninkielen taitoa. Arvostamme museoalan opintoja sekä aikaisempaa

kokemusta asiakaspalvelu- ja myyntitehtävistä.

Työaika: 6,5h/päivä (32,5h/viikko). Viikkovapaat ovat pääsääntöisesti

arkisin.

Palkka: yksityisten museoiden työehtosopimuksen mukaan

Opas palkataan ajaksi 1.6-31.8.2018.

Kahvilatyöntekijä (1 paikka)

Kahvilatyöntekijän tehtäviin kuuluu museon kesäkahvilan avoinnapito ja

päivittäinen siivous. Työskentelet historiallisessa rooliasussa yhdessä

museoassistentin ja oppaiden kanssa. Toivomme sinulta ahkeruutta, iloisen

mielen ja kiinnostusta asiakaspalvelutyöhön. Hygieniapassi katsotaan eduksi.

Työaika: 7h/päivä (35h/viikko). Viikkovapaat on maanantai ja tiistai.

Palkka: yksityisten museoiden työehtosopimuksen mukaan

Kahvilatyöntekijä palkataan ajaksi 27.6-12.8.2018.

Vapaasti muotoiltu hakemus ansioluetteloineen on oltava meillä viimeistään

9.3.2018. Hakemukset lähetetään postitse Fiskarsin museon toimistoon,

Peltorivi 26, 10470 Fiskars tai sähköpostitse

<mailto:> . Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun

alkaen viikosta 11. Työpaikan saaneille järjestetään tutustumispäivä

toukokuussa. Lisätietoja antaa Museonjohtaja Emi Ingo +358 45 3538381,

<mailto:>

Sommarjobb 2018

Museiassistent (1 plats)

Till museiassistentens uppgifter hör att ansvara för inköp, öppethållning

och städning av museets sommarkafé och att hjälpa till med övriga uppgifter

på museet t.ex. samlingsarbete, museipedagogik och kansliuppgifter. Vi

förväntar oss att du har en utåtriktad och tjänstvillig inställning och inte

är rädd att ta i där det behövs. Goda kunskaper i svenska, finska och

engelska är en förutsättning för att kunna sköta uppgiften. Vi värdesätter

studier i museiämnen, tidigare erfarenhet av musei- och kaféarbete.

Hygienpass och egen bil ses som merit.

Arbetstid: 7 h 15 min/dag (36 h 15 min /vecka). Veckoslutsarbete ingår vid

behov i arbetstiden.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.

Museiassistenten anställs för tiden 1.5.-30.9.2018.

Guide (2 platser)

Till guidens arbetsuppgifter hör kundbetjäning vid museets kassa och i

kaféet, guidning och trivsel på museiområdet samt deltagande i den övriga

museipedagogiska verksamheten. Vi förväntar oss en utåtriktad och

tjänstvillig inställning samt ett intresse för förmedling av brukets unika

historia. Goda kunskaper i svenska, finska och engelska är en förutsättning

för att kunna sköta uppgiften. Vi värdesätter studier i museiämnen eller

erfarenhet av liknande uppgifter.

Arbetstid: 6,5h/dag (32,5 h /vecka). Veckoledigheten är i regel under

vardagar.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.

Guiden anställs för tiden 1.6.-31.8.20178.

Guide, museibutiksansvarig (1 plats)

Till guidens arbetsuppgifter hör kundbetjäning vid museets kassa och i

kaféet, guidning och trivsel på museiområdet samt deltagande i den övriga

museipedagogiska verksamheten. Guiden ansvar även för museibutikens

uppföljning, rapportering och trivsel samt marknadsföring på sociala medier.

Vi förväntar oss en utåtriktad och tjänstvillig inställning samt ett

intresse för förmedling av brukets unika historia. Goda kunskaper i svenska,

finska och engelska är en förutsättning för att kunna sköta uppgiften. Vi

värdesätter studier i museiämnen och erfarenhet av kundbetjänings- eller

försäljningsuppgifter.

Arbetstid: 6,5h/dag (32,5 h /vecka). Veckoledigheten är i regel under

vardagar.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.

Guiden anställs för tiden 1.6.-31.8.2018.

Kaféarbetare (1 plats)

Till kaféarbetarens uppgifter hör kaféets öppethållning och dagliga

städning. Du arbetar i historisk dräkt tillsammans med museiassistenten och

museets guider. Vi önskar att du är flitig och glad och intresserad av

kundbetjäning. Hygienpass ses som merit.

Arbetstid: 7 h/dag (35h /vecka). Veckoslutsarbete ingår regelbundet i

arbetstiden.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.

Kaféarbetaren anställs för tiden 27.6.-12.8.2018.

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 9.3.2018 per post

Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars eller e-post

<mailto:> . En del av sökandena

kallas på intervju fr.o.m. vecka 11. För de antagna arrangeras en

introduktionsdag i maj. Mer information ger Museichef Emi Ingo +358 45

3538381, .

Terveisin,

Emi Ingo

Museonjohtaja

Fiskarsin museo