Artikkelipyyntö

Kirjoittajakutsu julkaisusarjaan Turun museokeskus, Raportteja – Rapporter – Reports

Turun museokeskus Raportteja – Rapporter – Reports on Turun museokeskuksen, aiemmin Turun maakuntamuseon, jo vuodesta 1977 lähtien ilmestynyt julkaisusarja, jonka painopisteenä ovat aina olleet tieteelliset tutkimukset. Sarjan profiilia ollaan nyt uudistamassa. Jatkossa Raportteja-sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Sarjalle on muodostettu oma toimituskunta ja sarjalle tullaan hakemaan Julkaisufoorumin luokitusta. Turun museokeskus tekee yhteistyötä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa ja haluaa näin luoda uuden julkaisukanavan myös laajemmalle tutkijakunnalle.

Turun museokeskukselle voi nyt tarjota sarjassa julkaistavaksi tieteellisiä tutkimuksia, jotka liittyvät Turun ja Varsinais-Suomen kulttuurihistoriaan ja taiteeseen. Tarjottavien tekstien tulee olla alkuperäisiä ennen julkaisemattomia monografioita tai kokoomateoksia. Sarjassa on mahdollista julkaista myös väitöskirjoja.

Tarjottavat tekstit voivat olla suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Turun museokeskuksen julkaisujen tarkoituksena on välittää tietoa Turun ja Varsinais-Suomen kulttuurihistoriasta, taiteesta ja uusista tutkimuksista. Julkaistavaksi tarjottujen aiheiden arvioinnissa painotetaan alueellisuutta ja aiheen yleistä kiinnostavuutta Turun seudulla sekä sitä mitä uutta tietoa ja tulkintaa aihe tuo. Julkaisut ilmestyvät digitaalisina ja ovat avoimesti saatavilla ja ladattavissa museon nettisivuilla.

Raportteja-sarjan toimituskunta sekä museokeskuksen julkaisutyöryhmä tekevät päätöksen käsikirjoituksen soveltuvuudesta sarjan julkaisuprofiilin. Myönteisen päätöksen jälkeen järjestetään vertaisarviointi (referee-menettely), jonka organisoi Turun museokeskus.

Tarkemmin museokeskuksen julkaisutoiminnasta, julkaisuprosessista ja vertaisarviointikäytännöstä löydät täältä: http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/museo/palvelut/julkaisuja. Sivuilta löytyvät myös kirjoitusohjeet.

Ehdotukset julkaistavista teoksista lähetetään osoitteeseen . Lisätietoja antaa Turun museokeskuksen julkaisukoordinaattori, tutkija Sanna Kupila.

Viimeisimpään Raportteja-sarjassa 2019 ilmestyneeseen sähköiseen julkaisuun, Pitkin poikin Aurajokea – arkeologisia tutkimuksia, voit tutustua tästä: http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/museo/palvelut/julkaisuja/julkaisut-verkossa

Ensimmäisenä vuonna 1977 Raportteja-sarjassa ilmestyi Turun Pikisaari, rakennushistoria ja rakennusluettelo. Sarjassa on julkaistu myös seuraavia tutkimuksia: Turun latinankieliset piirtokirjoitukset (Hannu Laaksonen 1984), Ruissalon huvilat (Helena Soiri-Snellman 1985), Tutkimuksia Turun linnasta (Knut Drake 1994), Yhdessä eteenpäin: yhdistykset ja seurakunta kunnallisen sosiaalihuollon täydentäjänä Turussa 1875–1922 (Heikki Suominen 1998, väitöskirja), Arkeologisia kaivauksia Turussa 1990-luvulla (2007), Varhainen Turku 2010 ja Pitkin poikin Aurajokea 2019.