Artikkelipyyntö

Kirjoittajakutsu Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirjaan 2018

Suomen urheiluhistoriallinen seura (SUHS) on perustettu vuonna 1992. Seuran tarkoituksena on koota yhteen urheilu- ja liikuntahistorian harrastajia ja tutkijoita sekä edistää alan monipuolista tutkimusta, toimintaa ja keskustelua Suomessa. SUHS tukee myös jäsentensä osallistumista kansainväliseen toimintaan. Suomen urheiluhistoriallinen seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Suomen Tiedekustantajien liiton jäsen sekä International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) yhteisöjäsen.

SUHS on julkaissut omaa vuosikirjaa vuodesta 1994. Kirja jakaantuu artikkeleihin, kirja-arvosteluihin, tapahtumakertomuksiin sekä mielipidekirjoituksiin. Vuoden 2008 vuosikirjassa otettiin käytäntöön vertaisarviointijärjestelmä (eli referee-käytäntö). SUHS:in vuosikirja on Suomen ainut urheilu- ja liikuntahistoriaa julkaiseva vertaisarvioitu foorumi.

Suomen urheiluhistoriallinen seura julkaisee 2018 jälleen uuden vuosikirjan. Teokseen voi lähettää yleisesti urheiluhistoriaa käsitteleviä artikkeleita. Artikkelin on mahdollista kirjoittajan niin halutessa käydä läpi tieteellinen vertaisarviointi eli ref-menettely.

Halukkaita pyydetään ottamaan yhteyttä toimittajiin Heikki Roiko-Jokelaan () ja Esa Siroseen (). Artikkelien takaraja on 31. elokuuta 2018.