Artikkelipyyntö

Thanatos 2/2018: ”Hautausmaanumero”

Kirjoituskutsu: Thanatos 2/2018
(saa mielellään lähettää edelleen)

”Hautausmaanumero”

Thanatos on Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n  julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Thanatoksen vuoden 2018 syksyn numeron teemana on hautaaminen ja hautausmaat.  Kalmisto, kirkkotarha, hautausmaa, joukkohauta, pantheon, tuhkansirottelupaikka – vainajan ruumiin viimeinen leposija voi olla monenlainen. Hautausmaa on muistin paikka, siinä missä se voi olla terveysongelma tai kaupunkisuunnitelun kysymys. Uskonto, lainsäädäntö ja käytännön mahdollisuudet vaikuttavat hautausmaiden olemukseen eri puolilla maailmaa. Ne voivat olla yksityisiä, kaupallisia, kunnallisia tai uskontokuntien hallinnoimia, riippuen historiallisista ja poliittisista tekijöistä. Haudoilla vieraileminen ja hautojen hoitaminen ovat osa kulttuuria monin paikoin, ja ne voidaan nähdä myös osana surutyötä. Ruumiilla on myös poliittinen ulottuvuutensa. Vainajia on siirretty Suomessakin, esim. vuoden 1918 vainajia oikeina pidetyille hautapaikoille. Haudat voidaan merkitä vaihtelevia taiteellisia arvoja edustavin monumentein. Onpa hautausmaita kutsuttu ainoiksi varmasti ilmaisiksi taidenäyttelyiksi.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 30.3.2018. Tieto artikkelien hyväksymisestä tulee viimeistään 15.4. Valmiit artikkelit tulee jättää päätoimittajalle viimeistään 20.8.2018.

Ensisijaisena julkaisukielenä on suomi, mutta artikkeleita otetaan vastaan myös ruotsin ja englannin kielellä. Kielentarkistuskulut ovat kirjoittajan vastuulla.

 

Abstraktit lähetetään Ilona Pajarille, kuolemantutkija(at)gmail.com. Pajari on tämän erikoisnumeron päätoimittaja.

Kirjoitusohjeet löytyvät Thanatoksen verkkosivuilta (https://thanatos-journal.com/kirjoittajalle/; https://thanatos-journal.com/pa-svenska/; https://thanatos-journal.com/in-english/  ).

Lisätietoja antavat päätoimittajat Kaarina Koski, kaakos(at)utu.fi ja Ilona Pajari, kuolemantutkija(at)gmail.com.