Työpaikkailmoitus

Kokoelmapäällikkö Tampereen taidemuseo

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT/TAMPEREEN TAIDEMUSEO

Tampereen taidemuseo on Suomen kolmanneksi vanhin taidemuseo, joka hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta julkista taidekokoelmaa, yhteensä noin 15 000 teosta.

Haemme joukkoomme

KOKOELMAPÄÄLLIKKÖÄ 1-058-19

Kokoelmapäällikkö vastaa Tampereen taidemuseon kokoelmayksikön toiminnasta, taidekokoelman hallinnoimisesta ja tutkimuksesta sekä koko yksikön taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnan kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään FM-tutkinto, pääaineena taidehistoria sekä aikaisempi museotyökokemus. Kokoelmapäällikön on tunnettava kokoelmanhallinnan ammatilliset normit, tunnettava ja seurattava sekä kotimaista että kansainvälistä taidekenttää sekä oltava perillä myös alan kansainvälisestä kehityksestä. Työ edellyttää käytännön organisointikykyä, työnjohdollista osaamista ja kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa sekä tottumusta antaa lausuntoja ja esiintyä julkisesti. Eduksi ovat Museum +RIA -kokoelmahallintajärjestelmän osaaminen, kansainvälinen työkokemus ja muu kielitaito. Lisäksi arvostamme kiinnostusta Tampereen kaupungin taidemuseon kokoelmatoiminnan kehittämiseen erityisesti Julkisen taiteen osalta. Työ edellyttää myös matkustamista.

Kokoelmapäällikkö työskentelee sekä taidemuseon toimistotiloissa Finlaysonin alueella että Museoiden kokoelmakeskuksessa Ruskossa. Toimi on toistaiseksi voimassa oleva ja se alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa museonjohtaja Taina Myllyharju, puh. 040 801 6665 tai sähköpostitse

Hakuaika päättyy 22.2.2019. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.

Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi. IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Hakukoodi 1-058-19