Artikkelipyyntö

Koulu ja menneisyys -vuosikirjaan 2018, teema: sivistys ja kasvatus ennen ja nyt. Avoin kirjoittajakutsu.

Avoin kirjoituskutsu vuoden 2018 Kouluja menneisyys -vuosikirjaan: Teema: sivistys ja kasvatus ennen ja nyt

Kasvatuksen ja koulutuksen keskeisiä käsitteitä on ’sivistys’. Siitä, mitä sivistyksellä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, ovat eri aikakausien pedagogit, virkamiehet ja poliitikot esittäneet toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Oman aikamme kasvatus- ja koulutuspoliittisen keskustelun kannalta olisi tärkeää hahmottaa, minkälaisia merkityksiä sivistykselle on aikojen saatossa annettu ja millä keinoin sivistyspäämäärät on ajateltu saavutettavan. Tarpeen olisi myös kartoittaa, millaisia perusteluita eri sivistystulkinnoille on eri aikoina annettu ja kuinka nämä tulkinnat ovat olleet yhteydessä aikansa aatteellisiin ja yhteiskunnallisiin ideologioihin ja yleensäkin eri aikakausien yhteiskuntarakenteisiin ja käytäntöihin.

Sivistyksen ja kasvatuksen kytköstä ei ole vielä avattu tyhjentävästi. Siksi vuosikirjaan toivotaankin kirjoituksia, joissa teemaa tarkastellaan eri aineistotyyppien, tutkimusparadigmojen ja tieteenalojen näkökulmista. Vuosikirjassa julkaistavat tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarviointikierroksen. Näiden lisäksi teemanumeroon kaivataan erilaisia puheenvuoroja ja katsauksia, jotka valottavat sivistävän kasvatuksen jotain osa-aluetta tai erityiskysymystä.

Lähetä noin 300 sanan vapaamuotoinen artikkeliehdotus vuosikirjan toimittajalle viimeistään 30.9.2017 mennessä. Kirjoittajalle ilmoitetaan 15.10.2017 mennessä ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tulevat artikkelikäsikirjoitukset ja myös muut tekstit kirjoitetaan  Koulu ja menneisyys -vuosikirjan kirjoittajaohjeiden mukaisesti. Tutkimusartikkelien viimeinen jättöpäivä on 15.8.2018.Teemanumero ilmestyy marras-joulukuussa 2018. Ehdotuksia puheenvuoroiksi ja vastaaviksi muiksi kirjoituksiksi voi esittää 30.4.2018 mennessä, toimituksessa kirjoitusten tulee olla viimeistään 30.8.2018.

Toimituksen yhteyshenkilönä toimii Juhani Tähtinen (juhani.tahtinen(at)utu.fi)

Kirjoittamisterveisin 

vuosikirjan vierailevat toimittajat

Jyrki Hilpelä, Risto Ikonen  ja Juhani Tähtinen

emailit: jyrki.hilpela(at)kolumbus.fi, risto.m.ikonen(at)uef.fi & juhani.tahtinen(at)utu.fi