Työpaikkailmoitus

Kulttuurihistorian ma. professori

Kulttuurihistorian ma. professori

Kulttuurihistorian   ma. professori (1.1.2017 – 31.7.2017 ja 1.8.2017 – 31.12.2021)

TURUN   YLIOPISTON HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA määräaikainen kulttuurihistorian professorin tehtävä.

Tehtävän sijoituspaikka on historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.  Tarkemmat tiedot   oppiaineesta ja tehtävän täyttämisestä on   tehtäväntäyttöselosteessa.

Tehtävään otetaan hoitaja ajalle 1.1. – 31.7.2017 tiedekunnan sisäisen   arviointimenettelyn perusteella. Valittaessa tehtävän hoitajaa ajalle   1.8.2017 – 31.12.2021 noudatetaan tehtäväntäyttöselosteessa esitettyä prosessia,   jossa ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat hakijoiden hakemusasiakirjat ja   julkaisut. HUOM! Mikäli hakemus koskee ainoastaan aikaa 1.1.2017 – 31.7.2017,   hakemukseen ei liitetä luetteloa julkaisuista eikä julkaisuja.

Tehtäväkohtainen   palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja   tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 7-10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen   palkanosa on 3834,84 – 5909,53 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan   lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa,   joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 5.9.2016 yliopiston sähköisellä lomakkeella. Linkki järjestelmään   on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa yliopiston   www-sivuilla kohdassa Avoimet tehtävät.

Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”)

Lisätietoja antavat: professori Hannu Salmi puh. 02 333 5220,   tai hallintopäällikkö Mari Husu, puh. 02 333 5204, s-posti