Työpaikkailmoitus

Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen johtaja

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö hakee johtajaa tutkimuskeskukseen Helsinkiin
 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö ylläpitää tutkimuskeskusta (CUPORE), joka sijaitsee Helsingissä.
 
Tutkimuskeskukseen Helsinkiin haetaan JOHTAJAA 1.12.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
 
Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa. Hallinnollisten tehtävien ohella tehtäviin kuuluu tutkimusyhteistyön kehittäminen, tutkimusrahoitusten hankinta ja kansallisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan yleisen kehityksen seuraaminen.
 
Johtajan valitsee säätiön hallitus.
 
Johtajalta edellytetään tohtorin tutkintoa, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja perehtyneisyyttä kulttuuripolitiikan tutkimukseen. Toimen menestyksellistä hoitamista edesauttavat kokemus henkilöstöjohtamisesta, tutkimusrahoituksen hankinnasta sekä hyvä englannin kielen ja riittävä ruotsin kielen taito.
 
Toimen tehtäväkohtainen palkanosa on 4 800 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
 
CUPOREn verkkosivuilla www.cupore.fi on tietoa säätiön toiminnasta.
 
Lisätietoja toimesta ja palkkauksesta antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Anita Kangas puhelin 050 345 4045 ja johtaja Pasi Saukkonen, puhelin 050 586 0414
 
Kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 12.10.2015 kello 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Kuoreen merkintä Cuporen johtaja.
____________________________________________