Tutkimuspyyntö

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen gradupalkinto 2016

EHDOTUSPYYNTÖ: KULTTUURIPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN GRADUPALKINTO 2016

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura palkitsee opiskelijan, joka pro gradu -tutkielmassaan on käsitellyt ansiokkaalla tavalla kulttuuripolitiikan tutkimukseen liittyviä aiheita.

Gradupalkinnon saajalle luovutetaan kunniakirja ja 300 euron stipendi elokuussa 2017 kulttuuripolitiikan pohjoismaisen konferenssin (NCCPR 2017) yhteydessä Helsingissä.

Palkittavaksi voi tulla kulttuuripolitiikan alaan liittyvä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa vuoden 2016 aikana. Kulttuuripolitiikan käsite ymmärretään laajasti; opinnäyte voi käsitellä kulttuuripolitiikkaa esimerkiksi sosiaalitieteiden, politiikkatieteiden, taiteen ja kulttuurien tutkimuksen, liiketaloustieteiden, oikeustieteiden tai taiteellisen tutkimuksen viitekehyksessä.

Päätöksen palkinnon saajasta tekee seuran nimeämä arviointiraati, johon kuuluvat oikeustieteen professori Pauli Rautiainen (Itä-Suomen yliopisto), Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjan päätoimittaja, tutkija Eliza Kraatari (Jyväskylän yliopisto) sekä osastopäällikkö Veikko Kunnas (Helsingin kulttuurikeskus).

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura kutsuu kaikkia alan parissa työskenteleviä gradujen ohjaajia asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi. Jokainen gradun vuonna 2016 kirjoittanut opiskelija voi myös itsenäisesti asettaa oman opinnäytteensä ehdolle. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä gradun ja sen arvostelulausunnon pdf-muodossa seuran sähköpostiosoitteeseen . Jos opinnäyte on luettavissa verkossa riittää, että lähettää arvostelulausunnon lisäksi linkin sivustolle, jossa gradu on luettavissa.

Ehdotukset tulee lähettää 23.4.2017 mennessä.

Palkinnon saaneella on mahdollisuus tehdä gradunsa pohjalta tai sen aihepiiristä artikkeli Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran vuosikirjaan. Artikkeli referoidaan julkaisun normaalien käytäntöjen mukaisesti.

Toivomme runsasta osanottoa!

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura on vuonna 2012 perustettu tieteellinen seura, joka pyrkii edistämään ja tekemään tunnetuksi kulttuuripolitiikkaan kohdistuvaa tutkimusta Suomessa sekä tukemaan alan kansainvälistä yhteistyötä. Seura järjestää vuosittain kulttuuripolitiikan tutkimuspäivät. Seuran jäseneksi voi liittyä seuran Internet-sivujen kautta osoitteessa: http://www.kulttuuripolitiikantutkimus.fi

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran hallitus

Lisätietoja: Arviointiraadin pj Pauli Rautiainen, , 050 336 7308