Työpaikkailmoitus

Kulttuuriympäristöpäällikkö Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo hakee kulttuuriympäristöpäällikköä 1.5.2017 alkaen

Helsingin kaupunginmuseon visio 2018:  Jokaisella on mahdollisuus rakastua Helsinkiin.

Kulttuuriperintöyksikön kulttuuriympäristötiimi vastaa kulttuuriympäristön vaalimisesta Helsingissä ja Keski-Uudellamaalla ja hoitaa asiantuntija- ja viranomaistehtäviä maankäytön suunnitteluun ja korjausrakentamiseen liittyen Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kulttuuriympäristön tutkimus ja tiedon avaaminen sekä asiakaspalvelu kuuluvat tiimin ydintehtäviin. Erityinen painopiste on kaupunkilaisten osallistumisen lisääminen kulttuuriympäristötyöhön.

Kulttuuriympäristöpäällikkö on kulttuuriympäristötiimin esimies, jonka vastuulla on tiimin johtaminen ja alaan liittyvä kehittäminen ja suunnittelu. Tiimissä on rakennusperinnön, arkeologian ja korjausrakentamisen asiantuntijoita.
Tehtävän pätevyysvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena taidehistoria. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Käytännön kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.  Hakijalla tulee olla edellytykset nopeaan reagointiin, ja valmius toimia neuvottelutilanteissa. Lisäksi edellytetään esiintymis- ja ilmaisutaitoja sekä yhteistyökykyä, kykyä kansainväliseen toimintaan sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemusta.
Hakijalta edellytetään vankkaa kokemusta kulttuuriympäristön suojelun viranomaistehtävistä ja alan lainsäädännön ja ympäristöhallinnon tuntemusta sekä näkemystä alan kehittymissuunnista. Hänellä tulee olla perehtyneisyyttä maankäytön suunnittelun ja rakennuslupamenettelyn käytäntöihin. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja mahdollisimman monipuolista perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön ja restauroinnin periaatteisiin sekä korjausrakentamisen käytäntöjen tuntemusta.

Toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 192,42 ?/kk. Lisäksi palkassa huomioidaan mahdolliset kokemuslisät. Työaika on 36 h 45 min/viikko. Tehtävä täytetään 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset on jätettävä 12.4. klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://www.erekryhelsinki.fi . Työavain 49-62-17 ohjaa suoraan hakemukseen. Tarvittaessa paperihakemuksen voi toimittaa osoitteeseen HKM, Minna Sarantola-Weiss, Aleksanterinkatu 16, PL 4300, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä ?kulttuuriympäristöpäällikkö?. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty työhöntulotarkastuslausunto ennen työn aloittamista.
Lisätietoja tehtävästä antaa: tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, 09 ? 310 36488, sposti <mailto:>.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Minna Sarantola-Weiss

Tutkimuspäällikkö, dosentti/Forskningschef, docent

Helsingin kaupunginmuseo/Helsingfors stadsmuseum
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo/Mellersta Nylands landskapsmuseum
PL/PB 4300 (Aleksanterinkatu 16/Alexandersgatan 16)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puh./Tel. + 358 (0)9 310 36488
GSM: + 358 (0)50 374 3100
<mailto:>
www.helsinginkaupunginmuseo.fi<http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/>