Työpaikkailmoitus

Kuopion taidemuseon intendentti

Etsimme Kuopion taidemuseoon intendenttiä. Tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena taidehistoria, kuvataiteen ja taidemuseoalan hyvä tuntemus, taidemuseoalan työkokemus sekä museologian opinnot tai vastaava kokemus. Odotamme, että olet asiantuntija sekä taidehistorian että nykytaiteen alalta. Sinulla on kokemusta kokoelmatyöstä, näyttelytuotannosta ja museopedagogiikasta. Sinulla on kyky laatia pitkän tähtäimen suunnitelmia, mutta pystyt myös nopeisiin päätöksiin. Työssä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, sähköisten järjestelmien hallintaa, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työ vaatii myös projektinjohtamis- ja tiimityötaitoja.

Keskeisiä intendentin tehtäviä näyttely- ja kokoelmatyön ohella ovat alueelliseen vastuumuseotehtävään ja julkiseen taiteeseen liittyvät palvelut. Intendentillä on vastuu taidemuseon taidekasvatustyön ja museopedagogisen toiminnan suunnittelu- ja koordinointitehtävistä. Eduksi katsotaan laaja-alainen kokemus taidemuseotyöstä sekä kokemukset julkisen taiteen hankkeista, yhteistyöstä kuvataiteilijoiden kanssa ja kuvataidealan tehtävistä myös museoalan ulkopuolelta.

Kuopion taidemuseo on osa Kuopion kaupungin museokeskusta, johon kuuluvat myös Kuopion kulttuurihistoriallinen ja Kuopion luonnontieteellinen museo. Kuopion taidemuseo hoitaa alueellista taidemuseotehtävää Pohjois-Savossa.
Hakuaika tehtävään päättyy 8.6.2020 klo 12.00. Tehtävä täytetään 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tarkemmat tiedot ja haku: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/intendentti-292589/
[https://www.kuntarekry.fi/site/assets/files/86925/kuopio.1200×0.jpg]<https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/intendentti-292589/>
Intendentti – Kuopion kaupunki – Kuntarekry<https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/intendentti-292589/>
Avoin työpaikka: Intendentti, Kuopion kaupunki – Kuntarekrystä löydät kunta-alan avoimet työpaikat.
www.kuntarekry.fi

Lisätietoja tehtävästä: museokeskuksen päällikkö, taidemuseon johtaja Aija Jaatinen, puh. 044 718 2634,