Tutkimuspyyntö

Kysely Ruotsin ja Suomen varhaismodernin ajan tutkijoista, tutkimusteemoista ja kiinnostuksen kohteista

Hyvä vastaanottaja, historiantutkija tai -harrastaja!

Koneen Säätiön rahoittama hanke Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu, 2018–2021) toteuttaa kaikille alan harrastajille, tutkijoille ja aihepiiristä kiinnostuneille suunnatun kyselytutkimuksen. Kyselyssä kartoitetaan vastaajien näkemyksiä keskeisistä ruotsalaisista ja suomalaisista tutkijoista, jotka ovat keskittyneet töissään eri näkökulmista vuoteen 1809 ulottuvaan maiden yhteiseen historiaan. Kysely on osa käynnissä olevaa hanketta, jossa tutkitaan historiografian muodostamaa kuvaa Suomen ja Ruotsin yhteisestä varhaismodernista ajasta, tiedeyhteisön vuorovaikutusta ja maiden historiallisesti muotoutuvaa itseymmärrystä. (Tarkemmin ks. www.jyu.fi/hirsu) Kyselyyn vastaaminen luo kuvaa niistä merkityksistä ja painoarvoista, joita tiedeyhteisön jäsenet osoittavat edeltäjiinsä/kollegoihinsa.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja kaikki kyselyn vastaukset käydään läpi luottamuksellisesti. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa kyselyn tuloksista. Kyselyn tuottaman tiedon käsittelyssä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Kyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan muun muassa Hirsu-hankkeen sähköisissä medioissa vuosina 2019–2020. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa 30.6.2019 asti.

Kysely löytyy seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/60259DA7A41569DF