Työpaikkailmoitus

Määräaikainen projektitutkija Väinö Linnan seuralle

MÄÄRÄAIKAINEN PROJEKTITUTKIJA VÄINÖ LINNAN SEURALLE

Kirjailijanimikkoseura Väinö Linnan seura ry hakee projektitutkijaa Väinö Linnaan liittyvään muistitiedonkeruuseen sekä näyttelyhankkeeseen. Hanke on osa Väinö Linnan 100-vuotisjuhlavuoden toimenpiteitä.

Projektitutkija työskentelee viiden kuukauden ajan helmikuusta kesäkuun loppuun (tarkempi aika sopimuksen mukaan). Projektitutkijan tehtävinä ovat:

*   suunnitella ja toteuttaa Väinö Linnaan liittyvä muistitiedonkeruu
*   tuottaa käsikirjoitus ja kuvasuunnitelma Väinö Linnan lapsuudesta ja nuoruudesta kertovaan Päiväläispoika -näyttelyyn
*   osallistua näyttelyn muuhun suunnitteluun yhdessä työryhmän kanssa
*   osallistua näyttelyn rakentamiseen
*   osallistua tehtäviä koskevaan viestintään
Muistitiedonkeruun tavoitteena on saada uutta Väinö Linnan elämään liittyvää arkista tietoa. Päiväläispoika-näyttely toteutetaan Urjalan kirjaston näyttelytilaan. Siitä tehdään kiertonäyttelyksi soveltuva, joten rakenteet ovat kevyitä ja siirrettäviä. Visuaalinen suunnittelu ja muut graafiset palvelut toteutetaan ostopalveluina.

Projektitutkijan tukena ovat seuran hallitus ja puheenjohtaja sekä seuran sihteeri, mutta tehtävien hoito edellyttää itsenäistä työotetta ja kokemusta näyttelyhankkeista. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii myös yhteistyötaitoja ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Projektitutkija voi työskennellä osittain kotoa käsin, mutta työ edellyttää käyntejä Urjalassa sekä mahdollisesti joitakin muita matkoja sekä jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä, sillä muistitiedonkeruuta varten järjestetään muutamia yleisötilaisuuksia.
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen sekä CV sähköpostitse pe 17.1.2020 kello 21 mennessä Väinö Linnan seuran sihteerille osoitteeseen <mailto:>. Nimeäthän tiedostot muotoon: projektitutkija_sukunimi. Haastattelut pyritään toteuttamaan jo viikolla 4.

Lisätietoja mieluiten sähköpostitse: puheenjohtaja Heidi Rytky, <mailto:>, (p. 040 900 6641)