Artikkelipyyntö

Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past

CALL FOR PAPERS

Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat

9.–10.11. 2017, Jyväskylä, Finland

(ks. suomeksi alempana)

“Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat” symposium brings together researchers who explore the intersections of the past, present and future. The symposium is open to experts from wide variety of academic fields. The working languages of the symposium are Finnish and English.

Confirmed speakers include Ulf Zander (Lund University), Leena Kurvet-Käosaar (University of Tartu), Kuisma Korhonen (University of Oulu), Jan Löfström (University of Helsinki) and Saija Kaskinen (University of Eastern Finland).

The symposium invites scholars to present papers which critically engage with the following topics

  • the political uses of the past in creating meanings in the present and for the future
  • the use of personal and cultural narratives and visual representations in reproducing the past
  • the interactions of micro and macro levels in politics of the past
  • cultural memory and belonging and the intersections of politics of memory and politics of belonging
  • affectivity, belonging and the past

·         the use of nostalgia in constructing the present and the future.

Abstracts (250 words max) should be sent to Johanna Turunen, , +358 40 805 4511. Deadline for abstracts 19.6.2017.

There will also be a separate workshop for doctoral students arranged prior to the symposium on November 8th 2017. Separate CFP will be announced closer to the event.

More information on the event at www.jyu.fi/past2017.

The symposium is organized in cooperation by Society for Cultural studies and three research projects: EUROHERIT (ERC Starting Grant), Arts of Belonging (Kone Foundation), Intersecting Mobilities (Kone Foundation). All research projects are based at the Department of Music, Art and Culture Studies, University of Jyväskylä.

 

CALL FOR PAPERS

Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past

9.–10.11. 2017, Jyväskylä

Symposium ”Menneisyyspolitiikat – Uses of the Past” tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita, joiden kiinnostus kohdistuu menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden risteyskohtiin. Symposiumin kielinä ovat suomi ja englanti.

Symposiumin kutsuttuina puhujina ovat Ulf Zander (Lundin yliopisto), Leena Kurvet-Käosaar (Tarton yliopisto), Kuisma Korhonen (Oulun yliopisto), Jan Löfström (Helsingin yliopisto) ja Saija Kaskinen (Itä-Suomen yliopisto).

Toivotamme tervetulleiksi esitelmiä, jotka käsittelevät seuraavia teemoja

  • menneisyyden poliittinen käyttö nykyisyyden ja tulevaisuuden merkityksellistämisessä
  • menneisyyttä tuottavat henkilökohtaiset ja kulttuuriset kertomukset ja visuaaliset esitykset
  • mikro- ja makrotasojen vuorovaikutus menneisyyspolitiikoissa
  • menneisyys, muisti ja muistaminen kuulumisen ja kiinnittymisen politiikoissa
  • affektiivisuus menneisyyden rakentamisessa

·         nostalgia nykyisyyden ja tulevaisuuden konstruoinnissa.

Abstraktit (max 250 sanaa) lähetetään Johanna Turuselle, , +358 40 805 4511. Abstraktien deadline on 19.6.2017.

Symposiumia edeltävänä päivänä 8.11.2017 järjestetään väitöskirjantekijöille suunnattu työpaja. Erillinen CFP julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Lisätietoja osoitteesta www.jyu.fi/past2017.

Symposium järjestetään Kulttuurintutkimuksen seuran ja kolmen tutkimushankkeen yhteistyönä: EUROHERIT (ERC Starting Grant), Kuulumisen kulttuurisuus (Koneen Säätiö) ja Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset (Koneen Säätiö). Kaikki hankkeet toimivat Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella.