Työpaikkailmoitus

Meriarkeologian projektitutkija

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto hakee määräaikaiseen virkasuhteeseen (yhteensä 28 kk) meriarkeologian projektitutkijaa Interreg-rahoitteeseen BalticRIM-hankkeeseen, jossa nostetaan esille merellistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä Euroopan merialuesuunnittelussa.

Projektitutkijan tehtävänä on vastata Museoviraston osalta hankkeen meriarkeologisesta toiminnasta Suomessa yhdessä muiden kumppanien kanssa, osallistua hankkeen meritiedon käsittelyyn ja analyysiin, työpajojen järjestämiseen, sisällöntuotantoon sekä tiedottamiseen, raportointiin ja muuhun yleiseen hanketoimintaan. Kenttätöiden hoitaminen edellyttää omia henkilökohtaisia sukellusvarusteita. Projektitutkija työskentelee yhdessä hankkeen muun henkilökunnan kanssa.

Tarkemmat tiedot:

http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/avoimet_tyopaikat