Artikkelipyyntö

Metsät ja tulevaisuus

Metsät ja tulevaisuus

Metsähistorian tutkijaseminaari 2021 ja Vuosilusto 14 / 2022
Call for Papers

Tulevaisuus on aina läsnä ihmisen metsään liittyvässä toiminnassa ja päätöksissä, sillä ne vaikuttavat metsiin pitkäkestoisesti. Ne vaikuttavat metsiin myös ihmisen mittapuulla ylisukupolvisesti, sillä metsän kiertoaika on ihmisyksilön elinkaarta pidempi. Se, millaisiin metsiin tällä hetkellä luomme suhteita, on pitkälti kiinni siitä, millaisia ovat olleet menneisyyden metsäsuhteet ja miten metsiä on aiemmin käytetty. Tämän päivän metsäsuhteet ja metsien käyttö tässä hetkessä vaikuttavat puolestaan siihen, millaisiin metsiin tulevat sukupolvet luovat suhteitaan.

Tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa metsiin liittyvä tulevaisuus on läsnä ennennäkemättömällä tavalla. Globaalit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, monimuotoisuuden väheneminen ja lajien kuudes sukupuuttoaalto, pakottavat ihmisen ajattelemaan tulevaisuutta. Millaiset metsät ja millaista metsäkulttuuria haluamme tuleville sukupolville jättää: mikä on metsiin liittyvä tulevaisuusperintömme? Voimmeko ymmärtää jotakin olennaista menneisyydestä rakentaaksemme kestävää tulevaisuutta? Löydämmekö aivan uusia tapoja elää suhteessa metsäluontoon? Voisimmeko huomioida metsään liittyvässä toiminnassamme paremmin ei-inhimillisen? Millainen on metsien, metsäsuhteiden ja metsien käytön tulevaisuus? Millaisia ovat tulevaisuuden metsien käyttäjät? Millaista metsähistoriaa tulevaisuudessa kirjoitetaan meidän ajastamme?

Lusto – Suomen Metsämuseo, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät tutkijaseminaarin metsistä ja tulevaisuudesta Jyväskylässä 19.11.2021 (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos), vaihtoehtoisesti verkkoseminaarina koronatilanteen mukaan.

Vuonna 2022 Lusto ja Metsähistorian Seura julkaisevat samaa aihepiiriä käsittelevän aikakauskirjan Vuosilusto 14. Vuosilusto on Suomen Metsämuseo Luston (www.lusto.fi) ja Metsähistorian Seuran (www.metsahistoria.fi) joka toinen vuosi ilmestyvä metsähistorian, -perinteen ja -kulttuurin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu (Julkaisufoorumin luokitus 1). Parhaillaan metsät ja tulevaisuus on erityisen ajankohtainen teema uudistuvassa Lustossa.

Kutsumme seminaarin puhujiksi ja Vuosiluston kirjoittajiksi tutkijoita, joiden tutkimusaiheet, -näkökulmat tai -aineistot liittyvät metsiin ja tulevaisuuteen.

Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset abstraktit (enintään yksi A4) pyydetään lähettämään dosentti Heikki Roiko-Jokelalle () 30.4.2021 mennessä. Abstraktin voi tarjota joko seminaariesitelmästä, Vuosilusto-artikkelista tai molemmista. Toimikunta valitsee abstraktien perusteella seminaariin pyydettävät esitelmät ja/tai Vuosilusto-artikkelit. Lopullisten julkaistavien artikkeleiden ohjeellinen kokonaispituus on 25000–30000 merkkiä, ja ne hyväksytään referee-menettelyllä.

Tutkijaseminaari- ja Vuosilusto-toimikunta

Dos. Heikki Roiko-Jokela
Dos. Leena Paaskoski
FM Reetta Karhunkorva
MMM Antti Koskimäki
MMT Anneli Viherä-Aarnio