Artikkelipyyntö

Moniaistinen 1700-luku

Moniaistinen 1700-luku -seminaari Turussa 7.10.2016

Call for papers

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura järjestää 7. lokakuuta 2016 Turussa yksipäiväisen seminaarin otsikolla ”Moniaistinen 1700-luku”. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esiin ajankohtaisia näkökulmia 1700-lukua koskevaan aistihistorialliseen tutkimukseen ja luoda tieteidenvälisiä yhteyksiä samankaltaisia kysymyksiä luotaavien tutkijoiden välille.

Pitkän 1700-luvun aistihistoriaa voi tarkastella niin aistikokemusta kuvaavien kertomusten, historiateoreettisten kysymysten ja aistikokemusten teorioiden kuin kokeellisen tutkimuksenkin kannalta. Myös aatehistorialliset näkökulmat aisteihin ja aistimuksiin, myös moraalifilosofisena ongelmana, sisältyvät seminaarin teemaan.

Tapahtumaan toivotaan esitelmäehdotuksia esimerkiksi 1700-luvun akustisista maisemista, valon ja pimeyden kokemuksista, aistien käsitehistoriasta tai uusien teknologioiden mahdollisuuksista aistihistorian kerronnallisena välineenä. Kaunokirjallisten lähteiden ohella aikakauden kuvauksia aistikokemuksista voi tarkastella myös aistihistoriassa harvemmin hyödynnetyistä lähdeaineistoista kuten viranomaisasiakirjoista. Myös idea-asteella olevat tutkimusideat etenkin kokeellisista kysymyksenasetteluista ovat tervetulleita. Aistihistoriallista kysymyksenasettelua voi lähestyä niin ikään historiankirjoituksen historian näkökulmasta.

Pyydämme lähettämään yhden sivun abstraktin 15.6. mennessä Panu Savolaiselle (). Abstraktiin tulee liittää yhteystiedot. Esitelmän (20 min) voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Seminaari on osallistujille ilmainen.