Työpaikkailmoitus

Museisekreterare (vikariat) Sibeliusmuseum

Museisekreterare (vikariat)

Sibeliusmuseum anställer en museisekreterare (vikariat) för tiden
16.2.2015 – 28.12.2015.
(http://www.abo.fi/personal/News/Item/item/9400)
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast 16.1.2015 kl.
15.00.

Till museisekreterarens arbetsuppgifter hör:
•    biljettförsäljning vid museets reception,
•    att handha museets fakturering samt övriga praktiska ekonomiärenden,
•    att planera och förverkliga försäljningsverksamheten i museets kassa,
•    att sköta museibokningar
•    praktiska arrangemang i samband med museets konsertserie och övriga
tillställningar på museet,
•    sekreteraruppgifter för föreståndaren,
•    övriga museiuppgifter som museiledningen tilldelar museisekreteraren

Arbetsuppgifterna är sådana, att de inkluderar arbete även kvällstid,
helger och veckoslut.

Meriterande för anställningen är studier i eller kunskap om museologi
och museiverksamhet, ekonomisk utbildning, studier i eller kunskap om
musikvetenskap och musikverksamhet, förmåga att ge god kundservice samt
goda språkkunskaper, speciellt i svenska.

Lönesättning enligt kravnivå 4-5 för övrig personal
(http://www.abo.fi/personal/lonetabeller). Till den uppgiftsrelaterade
lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Närmare information ges av intendent Inger Jakobsson-Wärn, e-post
, eller under mottagningstid kl. 9-12 tfn 050 409 6422.

Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast 16.1.2015 kl.
15.00. Ansökningarna inlämnas till Åbo Akademis kansli, Domkyrkotorget
3, 20500 Åbo eller elektroniskt till . Märk
kuvertet/e-posten ”Arbetsansökan/museisekreterare”.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män.