Työpaikkailmoitus

Museolehtori ja Projektityöntekijä Tampereen Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/Museopalvelut

Työpaikkoja Tampereella, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/Museopalvelut/kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

Museolehtori

Tampereen kaupungin Museopalvelujen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE on kehittänyt ja järjestänyt vuodesta 2012 kulttuuri- ja liikuntaluotsitoimintaa tamperelaisille kuntalaisille. Kysymys on Tampereen kaupungin omasta vapaaehtoistoiminnasta, jossa kuntalaiset voivat toimia erilaissa tehtävissä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yksiköissä, Lähitoreilla ja jatkossa myös mm. hyvinvointikeskuksissa. Tällä hetkellä vapaaehtoisena eri tehtävissä toimii yli 40 vapaaehtoista ja joukko kasvaa sekä kaupungin erilaiset vapaaehtoistoiminnan muodot laajenevat. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITElle on pohdittu roolia mm. vapaaehtoistoiminnan resurssikeskuksen luomisesta Tampereen kaupunkiin. Vapaaehtoistoiminta on laajeneva toimintamuoto, joka vastaa erityisesti Tampereen kaupunkistrategia tavoitteisiin kuntalaisten osallisuudesta, omaehtoisen toiminnan mahdollistamisesta mm. kulttuuri- ja liikuntakokemuksissa.

Museolehtorin tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi museolehtorin tehtävään kuuluu muuta museoiden yleisötyötä. Tehtävä on määräaikainen aikavälillä 1.8.2016-30.6.2017.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi edellytämme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa (suomi, ruotsi, englanti), hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta kulttuurialasta sekä verkostoyhteistyöstä. Tärkeää on myös monipuoliset tieto- ja viestintäteknologiataidot.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava museolehtori Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568.

Hakuaika päättyy 30.5.2016. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.

IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri<http://www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri> ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 03 5653 4111.

WWW-osoite: http://www.tampere.fi

Yhteystiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa johtava museolehtori Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568.

Työpaikan osoite: PL 487, 33101 TAMPERE

Palkkaus TES

Työ alkaa: 01.08.2016

Työaika: kokoaikatyö

Työn kesto: 6 – 12 kk

Haku päättyy 30.05.2016 klo 23:59

Projektityöntekijä

Kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminta on Tampereen kaupungin koordinoimaa vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoiset osallistuvat eri tavoin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaan. Vastaavanlaista toimintaa järjestetään ympäri Suomen. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE hakee määräaikaista projektityöntekijää tekemään esiselvityksen kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan tilasta Suomessa.

Projektityöntekijä toimii Kulttuurikasvatusyksikkö TAITEssa esiselvityksen tekijänä. Lisäksi henkilö toimii työparina varsinaiselle vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille tukien toiminnan kehittämistä, koordinointia ja tuottamista. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.9.2016 – 31.1.2017.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävä edellyttää hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät projektinhallintataidot.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava museolehtori Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568. Sähköpostiosoite on muotoa <mailto:>.

Hakuaika päättyy 30.5.2016. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.

IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri<http://www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri> ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 03 5653 4111.

WWW-osoite http://www.tampere.fi

Yhteystiedot: johtava museolehtori Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568. Sähköpostiosoite on muotoa <mailto:>

Työpaikan osoite PL 487, 33101 TAMPERE

Palkkaus KVTES

Työ alkaa Sopimuksen mukaan

Työaika kokoaikatyö

Työn kesto 3 – 6 kk

Haku päättyy 30.05.2016 klo 23:59

Hakulomakkeen WWW-osoite http://www.tampere.fi/tyo