Työpaikkailmoitus

Museolehtorin sijaisuus

Hämeenlinnan kaupunginmuseolla on tarjolla museolehtorin vakanssin sijaisuus ajalle 7.2.2022-17.3.2023.  Tehtävä on tärkeä kulttuuriperinnön omaksumisen, maakunnan identiteetin ja hyvinvoinnin tukemisessa.  Työtehtäviin kuuluu museo-opetuksesta vastaaminen. Museolehtorin työ sisältää näyttelyiden ja museon kokoelmien avaamista erilaisille yleisöille sekä tähän liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja tuottamista. Tämä voi olla esimerkiksi opetuksen järjestämistä, työpajojen organisointia ja ohjaamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä muita toimenpiteitä, joilla herätetään kiinnostusta ja harrastuneisuutta museon toimialaa kohtaan.  Noin 20 % tehtävistä on alueellista museotyötä. Museolehtori tekee läheistä suunnitteluyhteistyötä museon muiden tutkijoiden kanssa osallistuen myös näyttelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä näyttelyamanuenssin kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys museon toimialaan. Työssä arvostettavia ominaisuuksia ovat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustavuus ja pedagoginen osaaminen. Haku päättyy 25.1. klo 15.00. Lisätietoja ja hakuohjeet: Avoimet työpaikat – Sarastia Rekry (nexstaff.fi)<https://sarastiarekry.nexstaff.fi/m#/job/10486/lang/fi?name=PublicJobView>

Viestin välitti:

Jyrki Nissi
Museolehtori, FT
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
040 8696264