Työpaikkailmoitus

Museologian yliopisto-opettaja

Museologian yliopisto-opettaja
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana museologian oppiaineen yliopisto-opettajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019

Museologian oppiaine Turun yliopistossa (perus- ja aineopinnot) tuottaa museo- ja kulttuuriperintöalan tehtäviin pätevöittäviä sivuaineopintoja yhdessä Åbo Akademin kanssa. Oppiaine palvelee laajasti eri tieteenalojen opiskelijoita ja profiloituu entistä vahvemmin kestävän kehityksen kysymyksiin. Oppiaineen luonteeseen kuuluu läheinen yhteistyö muiden museo- ja kulttuuriperintötoimijoiden kanssa. Yliopisto-opettaja vastaa oppiaineesta, museologian opetuksen ja muun toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta laitoksen molemmilla kampuksilla, Turussa ja Porissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu laaja opetusvastuu, johon sisältyy opetusta ja ohjausta perustutkintotasolla sekä museologisten opinnäytetöiden ohjausta ja arviointia myös toisissa oppiaineissa. Tehtäviin kuuluu myös tutkimushankkeiden ideointia ja valmistelua, sidosryhmäyhteistyötä sekä omaa tutkimustyötä.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Eduksi katsotaan kokemus edellä mainituista tehtävistä sekä oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen hyvä tuntemus.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 4 – 6 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2475,31–3340,77 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 16.3.2018 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/tiedekunta/ura/Sivut/home.aspx

Lisätietoja tehtävästä antaa laitoksen johtaja Marjo Kaartinen, , puh. 050 329 0270.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, , puh. 040 864 9486.