Työpaikkailmoitus

Museonjohtaja Ainolasäätiöön

MUSEONJOHTAJA
 
Ainolasäätiö hakee museonjohtajaa
 
Ainolasäätiön tehtävänä on säilyttää Aino ja Jean Sibeliuksen Järvenpään kaupungissa sijaitseva koti Ainola muuttumattomana ja sellaisena kuin se oli heidän eläessään sekä vaalia heidän muistoaan ja viimeistä leposijaansa Ainolassa. Lisäksi säätiö huolehtii sen hallussa olevista aineisto- ja esinekokoelmista ja pitää Ainolaa avoinna yleisön nähtävänä.
 
Ainolasäätiö hakee museonjohtajaa nykyisen johtajan jäädessä eläkkeelle helmikuun lopussa 2016. Sibeliuksen koti Ainola sijaitsee Järvenpäässä, osoitteessa Ainolankatu, FI-04400 Järvenpää (http://www.ainola.fi). Johtaja toimii myös säätiön asiamiehenä.
 
Museonjohtaja johtaa Ainolan toimintaa julkisena museona, kehittää sen toimintamuotoja ja huolehtii Ainolan alkuperäisyyden turvaamisesta. Johtaja vastaa hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti museon taloudesta, päivittäisestä toiminnasta ja ulkoisista suhteista, kiinnittää avustavan henkilökunnan ja toimii sen esimiehenä.  Erillisen vastuuhenkilön avustamana johtaja huolehtii myös Ainolan kiinteistön valvonnasta, turvajärjestelyistä sekä ympäristön hoidosta. Säätiön asiamiehenä johtaja valmistelee säätiön hallitukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 
Tehtävä pyritään täyttämään ennen nykyisen johtajan eläkkeelle siirtymistä.
 
Toimen haltijalta edellytetään tehtävän hoitamiseen soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta museotyöstä. Hakijalta toivotaan johtamistaitoa, hyvää vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä sekä näkemystä Ainolan toiminnan kehittämisestä ottaen huomioon Ainolan erityisluonne. Erinomainen suomen sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito ovat tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa välttämättömiä. Muu kielitaito luetaan eduksi.
 
Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan 15.11.2015 mennessä osoitteeseen Ainola, Ainolankatu, FI-04400 Järvenpää.
 
Lisätietoja:
Säätiön hallituksen puheenjohtaja, ministeri Kalevi Kivistö, puh. +358 40 527 82 00
Säätiön asiamies, museonjohtaja Hilkka Helminen, puh. +358 50 350 38 19