Työpaikkailmoitus

Museopedagogi Suomen Metsämuseo Lustoon

Lusto – Suomen Metsämuseo hakee metsäkulttuurista, sisällöntuottamisesta ja museokommunikaatiosta innostunutta museopedagogia kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Tehtävä täytetään 1.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Museopedagogi työskentelee osana Luston Metsäkulttuuripalvelut-vastuualuetta.

Museopedagogi keskittyy erityisesti Luston laajan ydinnäyttelyuudistuksen, metsäsuhteisiin liittyvän elävän perinnön työn ja Vihreän kullan kulttuuritie -hankkeen sisällöntuotannon suunnitteluun ja toteutukseen. Museopedagogi suunnittelee ja toteuttaa museopalveluja sidosryhmien, museon käyttäjien ja yleisöjen kanssa.

Edellytämme, että sinulla on museoalalle soveltuva korkeakoulututkinto, museotyökokemusta erityisesti museokommunikaation ja -pedagogiikan alalta, taitoja ja kiinnostusta sisällöntuottamiseen ja viestintään sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito. Arvostamme museologian ja kasvatustieteen opintoja, aineettoman kulttuuriperinnön tuntemusta, sidosryhmätyötaitoja, oma-aloitteista, innovatiivista ja kehittämishakuista työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Noudatamme museoiden työehtosopimusta. Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelo osoitetaan kehittämisjohtaja Leena Paaskoskelle sähköpostitse osoitteeseen . Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Museopedagogi”. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 25.10.2020 klo 16 mennessä.

Lisätietoja: Leena Paaskoski p. 050 3669552, .

Suomen Metsämuseo Lusto on Punkaharjun kansallismaisemassa tukikohtaansa pitävä valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo, joka vahvistaa suhteita metsään ja lisää metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Luston tavoitteena on olla metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön paras asiantuntija, monipuolisen ja luotettavan metsätiedon välittäjä sekä hyvin tunnettu matkailukohde Suomessa. Arvomme ovat aitous, rohkeus ja kestävyys.

Vuodesta 1994 toimineen Luston taustaorganisaatio on Suomen Metsämuseosäätiö sr, jonka perustivat vuonna 1988 metsäalan keskeisimmät organisaatiot. Sidosryhmätyö ja verkostot ovat edelleen toimintamme perusta.

Luston toiminnan ytimessä ovat metsähistoria, metsäkulttuuri ja metsäsuhteet. Ne näkyvät Luston monipuolisissa ja moniulotteisissa näyttelyissä ja tapahtumissa, joihin tutustuu vuosittain n. 40 000 vierailijaa, aktiivisessa kokoelmatyössä ja laajoissa museokokoelmissa sekä Luston verkostomaisessa asiantuntijatyöskentelyssä. Lusto on mukana tärkeimmissä metsäkulttuurin, metsä-, museo- ja matkailualan sekä tutkimus- ja koulutussektorin yhteistyöverkostoissa.