Työpaikkailmoitus

Museotyöntekijä Jalkaväkimuseoon

Museotyöntekijä Jalkaväkimuseoon

Jalkaväen säätiön ylläpitämä Jalkaväkimuseo kokoaa, taltio, tutkii ja esittelee suomalaisen jalkaväen perinteitä ja historiaa. Museo toimii kahdessa 1880-luvun puukasarmissa Mikkelin vanhalla kasarmialueella. Museo on valtionosuutta saava ammatillisesti hoidettu museo ja Sotamuseon yhteistyömuseo.

Jalkaväkimuseo hakee museotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Tehtäviin kuuluvat museon monipuoliset tehtävät:

–       yleisötyö, mukaan lukien museonäyttelyopastukset,

–       osallistuminen kokoelmatyöhön sekä näyttelyjen ylläpitoon ja rakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen,

–       markkinointi,

–       museonjohtajan sijaisuudet.

Tehtäviä voidaan painottaa osaamisen mukaisesti.

 

Hakijalta edellytetään:

–       soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä museologian perusopintoja.

–       Suomen historian ja sotahistorian tuntemusta

–       valmiutta kehittää osaamistaan

–       suomen kielen lisäksi ainakin englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

 

Tarjoamme

–       mahdollisuuden osallistua Jalkaväkimuseon kehittämiseen osana Mikkelin sotahistoriakokonaisuutta sekä

–       vaihtelevan ja kiinnostavan työn jalkaväen historian ja maanpuolustuksen parissa.

Palkkaus on museoiden TES:n mukainen, luokat 2-3, riippuen koulutuksesta ja kokemuksesta. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Työ alkaa mahdollisimman pian tai sovittavana ajankohtana.

Lisätietoja saa Jalkaväkimuseon johtajalta Markku Riittiseltä (puh 0405321397 tai ).

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 15.3.2019 mennessä sähköisesti osoitteella .