Työpaikkailmoitus

Poliittisen historian yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA ON HAETTAVANA

Poliittisen historian  yliopisto-opettajan tehtävä alkaen 1.1.2017

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitokseen, poliittisen historian oppiaineeseen. 

Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu tutkielmien ohjausta sekä luento- ja pienryhmäopetusta  sekä omaa tieteellistä julkaisutoimintaa. Valittavan edellytetään myös osallistuvan opetuksen kehittämiseen sekä opintojen ohjaukseen ja opetusyhteistyöhön eri tiedekuntien välillä ja hoitavan muita yliopisto-opettajalle osoitettavia tehtäviä.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tiimityötaitoja sekä nimenomaan poliittisen historian tutkimus- ja opetuskentän tuntemusta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti, opetusnäyte, viimeaikainen julkaisutoiminta sekä muut akateemiset meriitit.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 475,31 – 3 340,77 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukseen on liitettävä CV, julkaisuluettelo, akateeminen portfolio tiedekunnan ohjeen mukaan sekä viisi hakijan tehtävän hoitamisen kannalta tärkeäksi arvioimaa julkaisua, sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ohjeet asiakirjoja varten ovat osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura/. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista. Julkaisujen osalta tulee ottaa huomioon, että järjestelmä sallii vain pakatun (.zip) muodon. Tämän .zip-tiedoston sisään voi liittää useampia tiedostoja.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Vesa Vares, 02 333 5368, vesa.vares(a)utu.fi. Tiedusteluihin vastaa laitoshallintopäällikkö Auli Kultanen-Leino, 02 333 5372, auli.kultanen-leino(a)utu.fi tai hallintosihteeri Susanna Laaksonen, 02 333 6271, susanna.laaksonen(a)utu.fi.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.9.2016 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat