Työpaikkailmoitus

Poliittisen historian yliopistonlehtori Helsingin yliopistoon

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin kansainvälisissä vertailuissa, ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa poliittinen historia sai erinomaisen arvion. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökuntaa on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja yli 40 tohtoria. Lisätietoja verkkosivuilta.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

POLIITTISEN HISTORIAN YLIOPISTONLEHTORIA

vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2020 lukien.

Poliittisessa historiassa on kaksi professoria, apulaisprofessori ja kaksi yliopistonlehtoria, joista toinen yhteisenä talous- ja sosiaalihistorian kanssa. Tieteenalalla työskentelee useita tutkijoita ja tohtorikoulutettavia. Poliittisesta historiasta valmistuu vuosittain n. 25 maisteria ja 2-4 tohtoria. Opintosuuntana poliittinen historia kuuluu Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin, joissa ovat myös talous- ja sosiaalihistoria, kehitysmaatutkimus ja sosiaali- ja kulttuuriantropologia.

Tieteenalana poliittinen historia tarkastelee yhteiskunnallisten ja kansainvälisten muutosten poliittista dynamiikkaa laajasta historiallis-yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja korostaa historian ajankohtaisia merkityksiä. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia historiallisessa politiikan tutkimuksessa sovellettavia teoreettis-metodologisia lähestymistapoja.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä harjoittaa oman alansa tutkimusta. Yliopistonlehtorin vastuulla on useita mainittujen kandidaatti- ja maisteriohjelmien opintojaksoja ja eri opintovaiheiden kursseja. Yliopistonlehtori osallistuu aktiivisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tehtävään kuuluu opintojen ohjausta ja erilaisia muita vastuutehtäviä.

VALINTAKRITEERIT

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä ohjata opinnäytteitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään opettamiseen ja ohjaamiseen riittävää suomen kielen hallintaa. Ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla vähintään tyydyttävä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin taitoa ja kykyä opettaa myös englanniksi.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon

• tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta
• opetus- ja ohjauskokemus ja muut opetukselliset ansiot sekä pedagoginen koulutus, opetuksen kehittäminen ja oppimateriaalin tuottaminen
• opetusnäyte
• haastattelu.

Arvostamme aktiivista tutkimusprofiilia ja kansainvälisiä julkaisuja, historiallis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja taitoa opettaa niitä, verkottuneisuutta sekä menestystä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

PALKKA

Tehtävän bruttopalkka on 3 400–5 500 euroa kuukaudessa riippuen valittavan henkilön kokemuksesta ja ansioista. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

HAKUOHJEET

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat yhtenä PDF-tiedostona:

• ansioluettelo
• numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua
• selvitys (enintään 3 sivua) kokemuksesta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa
• selvitys (enintään 3 sivua) tieteellisestä toiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, kansainvälinen tieteellinen työskentely, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oma rooli siinä)

Tarkempia tietoja ansio- ja julkaisuluettelon tekemisestä sekä opetusansioiden esittämisestä saa verkkosivulta.

Liitteet kootaan yhteen YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
tehtävän ala_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä, kuten suosituskirjeitä tai todistuksia ei tarvita.

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Kimmo Rentola, kimmo.rentola(at)helsinki.fi, p. 0400 398 747.
Lisätietoja rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Minna Maunula, minna.maunula(at)helsinki.fi.
Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi.