Työpaikkailmoitus

Projektipäällikköä Postimuseosäätiön museon uudistushankkeeseen

Etsimme ammattitaitoiseen kymmenen työntekijän joukkoomme projektipäällikköä 1.4.2021 alkaen tai erikseen sovittavalla aloituspäivällä. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2022 asti, mutta sen vakinaistaminen on tehtävänkuvaa tarkistaen mahdollista.  Projektipäällikön tehtävänä on Postimuseon ja yhteistyökumppaneina toimivien Tampereen historiallisten museoiden sekä eri sidosryhmien kanssa kehittää ja konseptoida uutta, kiehtovaa ja vetovoimaista museokonseptia.

Projektipäällikön tehtäväkenttään kuuluvat:
-Uuden museokonseptin valmistelu ja museon toimintaedellytysten selvittäminen.
-Konseptin kehittämiseen liittyvä sidosryhmäyhteistyö.
-Hankkeen vetovastuu ja raportointi ohjausryhmälle.
-Kansainvälinen vertailun toteuttaminen museomme erinomaisissa verkostoissa.
-Museon asiakassuhteiden määrittely,  kehittäminen ja palvelumuotoilu.
-Uutta konseptia eteenpäin vievien kokeiluhankkeiden toteuttaminen.

Edellytämme hakijalta:
-Tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.
-Työssä todistettuja projektihallinnan taitoja ja näyttöjä hankkeiden läpiviemisestä.
-Aktiivista kehittäjäotetta.
-Kuuntelutaitoa ja neuvottelukykyä. Toimit yhdessä hankkeen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, keräät ja muokkaat tietoa ja näkemyksiä uudeksi konseptiksi.
-Kykyä fasilitoida yhteistyökumppanien kanssa toteutettavia työpajoja.

Sinulla tullee olla hyvä kielitaito (vähintään sujuva englanti ja mielellään myös sujuva ruotsi), hyvät kirjalliset ja viestintätaidot sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot. Arvostamme joustavia ja monitaitoisia hakijoita, joilla on digitaalisen maailman eri osa-alueet hallussa. Viestinnän ja digitaalisen kulttuurin tuntemus ja osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Arvostamme myös kykyä sanallistaa ja tarinallistaa tavoitteita ja tutkitun tiedon pohjalta tuotettuja sisältöjä.

Tampereella toimiva Postimuseo on yksityinen museo, jonka ylläpidosta vastaa Postimuseosäätiö sr. Postimuseon näyttelyt ovat Suomen suurimmassa museokeskuksessa Vapriikissa. Tarjoamme hienon näköalapaikan muuttuvaan suomalaiseen museokenttään ja palveluiden tuottamiseen ainutlaatuisessa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Tukenasi on osaava, innostava ja joustava työyhteisö sekä hanketta varten perustettava ohjausryhmä.

Postimuseon tehtävänä on suomalaisen postitoiminnan ja viestinvälityksen kulttuuriperinnön sekä viestinnän kehityksen ilmiöiden tallentaminen, tutkiminen ja esittäminen. Uudistamme toimintaamme yhteistyössä Tampereen historiallisten museoiden kanssa. Postimuseolla on laajat ja ainutlaatuiset kokoelmat sekä alan ainoa erikoiskirjasto, arkisto ja tietovarannot, joiden perusteella tuotamme monenlaisia tietopalveluita. Näyttely- ja tapahtumatoimintamme on vilkasta ja panostamme vahvasti uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Toimimme aktiivisesti museoalan ja oman tallennusalueemme kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Työaika on 36 h 15 min viikossa. Työtehtävän palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 4. vaativuusryhmään (erityisen vaativat asiantuntijatehtävät) ja sen peruspalkkataso on 2 621,8 euroa/kk. Peruspalkan päälle maksamme työn vaativuuteen liittyvän lisän ja henkilökohtaisen lisän, joka on maksimissaan 30% peruspalkasta. Työtehtävän alkaessa palkka on 3 100 euroa/kk.  Työnantajan tarjoamia etuja ovat tyky- ja lounasetu ja kattava työterveyshuolto. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa 18.2.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Postimuseo, Häkiläpolku 3, 33100 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen . Kuoreen tai sähköpostiviestin otsikkokenttään merkitään ”Hakemus projektipäällikkö”. Hakemuksen yhteydessä tulee olla koulutuksen ja työkokemuksen kuvaava CV.  Toivomme hakemuksen ja CV:n lähetettäväksi yhtenä pdf-tiedostona, jossa nimi on seuraava: SukunimiEtunimi_Projektipaallikkö_päivämäärä.pdf
Osan työnhakijoista kutsumme haastatteluun, joka voidaan tehdä Teamsin välityksellä. Hakemuksia emme palauteta. Päätöksen tehtävään valitusta lähetämme sähköpostilla hakijoille 11.3.2021 mennessä.  Lisätietoja tehtävistä antaa 10.2. ja 11.2. klo 12–14 välisenä aikana Postimuseosäätiön toimitusjohtaja Kimmo Antila p. 050 563 9070.