Työpaikkailmoitus

Projektisuunnittelija Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman digiloikka-hankkeeseen

Helsingin yliopiston Valtiotieteellinen tiedekunta hakee Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman Digiloikka -hankkeeseen

PROJEKTISUUNNITTELIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019–31.7.2020.

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmassa opiskellaan kehitysmaatutkimusta, poliittista historiaa, sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa ja talous- ja sosiaalihistoriaa. Digiloikka-hankkeessa rakennetaan kolmen yhteiskuntahistorian verkkokurssin moduli ja kehitetään digitaalisten aineistojen ja teknologioiden käyttöä opetuksessa.

Projektisuunnittelijan tehtävä on asiantuntijatehtävä. Projektisuunnittelija vastaa verkkokurssien sisällön suunnittelusta, pedagogisista ratkaisuista ja kurssien rakentamisesta yhteistyössä opettajien kanssa. Lisäksi projektisuunnittelija edistää erilaisten digitaalisten opetusteknologioiden hyödyntämistä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja asiantuntemusta yhteiskuntahistorian tieteenaloilta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja kiinnostusta digiteknologian soveltamiseen opetuksessa, innostuneisuutta oman työn ja osaamisen kehittämiseen, oma-aloitteisuutta ja erinomaista yhteistyökykyä. Pedagoginen asiantuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.

PALKKA

Projektisuunnittelijan bruttopalkka on 2900 – 3400 €/kk riippuen tehtävään valittavan henkilön ansioista ja kokemuksesta.

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

Hakemus jätetään yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat hakevat tehtävää SAP HR -portaalin kautta, https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal.