Artikkelipyyntö

Pysyvä kirjoituskutsu: Artefactum – esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

Artefactum (ISSN 2242-7414) on Esinetutkimusverkosto Artefactan avoin, vertaisarvioitu, monitieteinen ja tieteidenvälinen artikkelijulkaisu. Artikkeliehdotukset kaikilta esinetutkimuksen aloilta yliopistollisten oppiaineiden, konservoinnin ja museoiden tutkimustoiminnan piiristä ovat tervetulleita. Artikkeli voi käsitellä yksittäistä esinettä, pientä esineryhmää, kokonaisia kokoelmia tai vaikkapa kokonaisvaltaista teoriaa esineiden roolista yhteiskunnassa.

 • Julkaisemme suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.
 • Artikkelit ovat alkuperäisiä, itsenäisiä ja aiemmin julkaisemattomia tutkimuksia.
 • Artefactumilla on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.
 • Julkaisufoorumissa olemme tasolla 1 (Jufo1).
 • Artikkelit ovat heti avoimesti saatavissa (välitön open access).
 • Artikkelin saa sisällyttää osaksi kirjoittajan artikkeliväitöskirjaa.
 • Artefactumissa voi julkaista poikkeuksellisen pitkiä artikkeleita: enimmillään 75 000 merkkiä, kun tavanomainen artikkelin enimmäispituus on 40 000 merkkiä.
 • Näin mahdollistetaan täysipainoisen tutkimuksen tekeminen artikkelin puitteissa: artikkeli ei jää muualla tehdyn tutkimuksen tiivistelmäksi.
 • Kirjoittajaa autetaan tekemään artikkelista kielellisesti huoliteltu.
 • Sähköinen julkaiseminen mahdollistaa esinetutkimukselle välttämättömien värikuvien erittäin laajan julkaisemisen. Kuvista voidaan tehdä suuremmaksi avautuvia, jolloin yksityiskohtia on helppo tarkastella lähemmin.
 • Sähköinen julkaiseminen mahdollistaa liitetiedostojen julkaisemisen. Erään artikkelimme liitteenä on julkaistu jopa 3d-malli.
 • Artefactumia toimitetaan jatkuvasti, ja artikkelit julkaistaan yksitellen heti, kun ne valmistuvat, joten muut artikkelit eivät viivytä julkaisua.
 • Pyrimme julkaisemaan artikkelin 6 kuukauden kuluessa.
 • Julkaiseminen on maksutonta.

Tarkemmat ohjeet artikkelin tarjoamiseksi
http://www.artefacta.fi/artefactum

Vastaamme mielellämme tiedusteluihin

Päätoimittaja
FT Alex Snellman, Esinetutkimusverkosto Artefactan koordinaattori

Tieteellinen neuvottelukunta
Dos. Renja Suominen‐Kokkonen, taidehistoria, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (pj.)
FT Elina Anttila, taidehistoria, Suomen kansallismuseon ylijohtaja
Konservaattori, FM Aki Arponen, konservointi, Suomen kansallismuseo
FT Päivi Fernström, käsityötiede, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Apulaisprof. Paula Hohti, taiteen ja kulttuurin historia, Aalto-yliopisto
FL Niklas Huldén, etnologia, Åbo Akademi
Apulaisprof. Visa Immonen, kulttuuriperinnön tutkimus, Helsingin yliopisto
Prof. Mika Lavento, arkeologia, Helsingin yliopisto
Dos. Ildikó Lehtinen, kansatiede, Helsingin yliopisto
FT Tiina Männistö-Funk, historia, Chalmersin teknillinen korkeakoulu, Göteborg
Dos. Minna Sarantola‐Weiss, historia, Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö

 

http://www.artefacta.fi/