Työpaikkailmoitus

Rakennustutkija Lahden kaupunginmuseoon

Haemme Lahden kaupunginmuseoon RAKENNUSTUTKIJAA 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Rakennustutkija sijoittuu museon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikköön, jossa työskentelee tutkimuspäällikön lisäksi kaksi rakennustutkijaa, arkeologi, korjausrakentamisen asiantuntija, aluetaidemuseotutkija sekä maakuntamuseotutkija.

Rakennustutkija on osallisena Päijät-Hämeen kuntien maankäyttöhankkeissa, suojelukohteiden korjausrakentamishankkeissa sekä purkulupien ja avustushakemusten käsittelyssä. Keskeisimpiin työtehtäviin kuuluvat Lahden kaupunkia koskevien viranomaislausuntojen ja kannanottojen kirjoittaminen, viranomais- ja muihin maankäyttöneuvotteluihin osallistuminen sekä maastokatselmusten tekeminen. Viranomaistehtävien lisäksi työhön kuuluvat kulttuuriympäristötiedon tallentaminen ja dokumentaatio tietojärjestelmiin sekä neuvonta- ja asiantuntijatehtävät ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa. Museossa otetaan käyttöön uusi kokoelmahallintaohjelma, johon tulee oma kulttuuriympäristöä koskeva osio – rakennustutkija pääsee olemaan mukana tässä kehitystyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on rakennustutkijan tehtävien hoitoon soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään hyviä esiintymis- ja neuvottelutaitoja, kokemusta tietokantatyöstä sekä paineensietokykyä. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 23.9.2021 klo 15.00.

Lisätietoja:
http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana