Työpaikkailmoitus

SKS hakee palvelusuunnittelijaa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura, joka toimii tutkimuslaitoksena, muistiorganisaationa ja kulttuurijärjestönä. Sen osastot ovat arkisto, kirjasto, tutkimusosasto, kustantamo ja FILI – kirjallisuuden vientikeskus sekä hallinto-osasto. Seuraan kuuluu runsaat 2 000 jäsentä. SKS:n palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin kahdeksankymmentä henkilöä.

SKS hakee palvelusuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Palvelusuunnittelija työskentelee SKS:n kirjastossa, joka palvelee tieteellisenä erikoiskirjastona erityisesti kulttuurien tutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen tieteenalojen opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Tulevina vuosina kirjaston palveluja kehitetään osallistaen seuran jäsenistöä, asiakaskuntaa ja muita sidosryhmiä.

Palvelusuunnittelijan keskeisenä vastuualueena on kirjaston sidosryhmäyhteistyön suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä kirjaston ja seuran muiden osastojen henkilökunnan kanssa. Käytännössä tämä sidosryhmäyhteistyö voi toteutua erilaisina tapahtumina, webinaareina, vuorovaikutteisena viestintänä tai yhteistyöprojekteina. Kirjaston asiakaspalveluun osallistuminen on tärkeä osa palvelusuunnittelijan perustyötä. Työtehtäviin kuuluu myös muita kirjaston tehtäviä kuten luettelointia, kokoelmien hallintaa ja kehittämisprojekteja.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, erinomaiset suomen kielen taidot ja vankat työvälineohjelmistojen käyttötaidot. Katsomme merkittäväksi eduksi kirjastoalan koulutuksen ja/tai tieteellisissä kirjastoissa hankitun työkokemuksen. Pidämme etuina myös muuta kielitaitoa, fasilitointitaitoja sekä kokemusta erilaisten tiedeyhteisön tilaisuuksien järjestämisestä. Tehtävässä suoriutuminen vaatii kehittävää työotetta, asiakaspalvelu­henkisyyttä, priorisointikykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Toivomme hakijalta kiinnostusta digitaalisten kirjastopalveluiden ja avoimen tieteen kehittämiseen.

Työskentely SKS:n kirjastossa tarjoaa tekijälleen mahdollisuuden päästä kehittämään tieteellisen tiedon tuottamisen ja käyttöön saattamisen palveluja osana suomalaista tiedeyhteisöä. Työ lähes 200-vuotiaassa seurassa on ainutlaatuinen näköalapaikka Suomessa tehtävään kulttuurityöhön.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen yhtenä pdf-tiedostona 10.11.2019 mennessä osoitteeseen . Kirjoita viestin aihekenttään otsikoksi Palvelusuunnittelija. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirjastonjohtaja Heli Kautonen, tai 5.11. klo 14.00–16.00 puh. 050 4755 405.