Työpaikkailmoitus

SLS utlyser postdoktoral befattning i historia

Svenska litteratursällskapet utlyser medel att söka för en tvåårig postdoktoral befattning i historia. Forskningen ska behandla det svenska i Finland. Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen (med eventuella tillägg för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter). Befattningen förläggs till ett universitet i Finland. Universitetet kan använda forskarens arbetsinsats för annat än forskning till högst 5 procent av forskarens arbetstid. Lönen utbetalas enligt universitetets lönenivå.

Inom ramen för sin tjänst ska forskaren utifrån historiska perspektiv bidra till och förnya forskningen om det svenska i Finland, i enlighet med SLS historiska nämnds uppdrag. Forskare vars forskningsplaner uppfyller dessa kriterier kan söka, oberoende av modersmål, universitet och land.

Ansökan görs på ansokan.sls.fi som är öppen 1.9–28.9.2018.
Läs anvisningar för ansökan om postdoktoral befattning noggrant.

För närmare information, kontakta eller forskningschef Christer Kuvaja (09 618 771 01 eller 040 142 23 14).