Apuraha

Suomalainen Tiedeakatemia Eino Jutikkalan rahasto: apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN

EINO JUTIKKALAN RAHASTON APURAHAT
Haku avoinna 28.4.–31.5.2019

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin.

Hakualoina vuonna 2019 ovat:
– estetiikka ja taiteidentutkimus
– fennougristiikka
– filosofia
– kasvatustiede
– kielitieteet
– psykologia
– teologia
– uskontotiede

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Apuraha tohtoriopintoihin (25.000 € / vuosi) on alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaa työskentely. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla.

Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus väitöskirjan aineistonkeruuseen liittyviin välittömiin kustannuksiin. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään perjantaina 31.5.2019 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietojawww.mela.fi.

Lisätietoja apurahahausta saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti .

Pekka Aula
pääsihteeri

Eino Jutikkalan rahasto on muuttanut hakukäytäntöään tästä vuodesta lähtien siten, että hakualat on jaettu kahdelle vuodelle: joka toinen vuosi ovat vuorossa nyt haettavat alat ja joka toinen muut rahaston rahoittamat alat. Vuonna 2020 haettaviksi tulevat arkeologia, historia, oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet.

 

Lisätietoja

Apurahailmoitus Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla:

https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/jutikkalan-rahasto.html

 

Lisätietoa apurahahausta saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta:

Nina Rapelo

hallintosihteeri | Administrative Assistant

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters

Mariankatu 5 A 2. krs, 00170 Helsinki, Finland

www.acadsci.fi

+358 50 4620 889