Työpaikkailmoitus

Suomen Akatemia hakee tiedeasiantuntijaa

Suomen Akatemiassa on haettavana tiedeasiantuntijan virka 1.12.2021 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Tiedeasiantuntija työskentelee tutkimusrahoituksen kehittämisen vastuualueella kansainvälisissä asioissa.

Tiedeasiantuntija koordinoi EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen liittyviä tehtäviä Akatemiassa. EU-tehtävät on organisoitu Akatemiassa läpileikkaavasti, ja tiedeasiantuntija toimii matriisimaisesti yhteistyössä kaikkien Akatemian vastuualueiden kanssa. Koordinaatiotehtävän tukena on EU-asioihin keskittyvä ryhmä ja verkosto, joiden vetäjänä ja fasilitaattorina tiedeasiantuntija toimii. Lisäksi tehtävään kuuluu omia EU-vastuita (esim. jonkin puiteohjelmakomitean jäsenyys).

Tiedeasiantuntija toimii Akatemian kansainvälisten asioiden päällikön johtamassa tiimissä ja tiiviissä yhteistyössä Akatemian Brysselin-toimiston sekä puiteohjelmatoimintaa Suomessa koordinoivien organisaatioiden kanssa. Hän vastaa EU-tehtäväkokonaisuuden kehittämisestä yhdessä kansainvälisten asioiden päällikön kanssa.

Hakijalta odotamme:
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
– ylempää korkeakoulututkintoa
– vahvaa Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen liittyvää osaamista
– kokemusta organisointi- ja fasilitointitehtävistä sekä verkostomaisesta työskentelytavasta
– hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
– kehittävää työotetta
– suomen ja englannin kielten erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Ansioksi luetaan jatko-opinnot tai tohtorin tutkinto, työkokemus muista tutkimusrahoituksen tai tutkimushallinnon tehtävistä sekä kokemus sähköisistä työprosesseista ja niiden kehittämisestä.

Suomen Akatemia painottaa toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia olevilta sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi viikolla 42 etäyhteydellä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:
Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 89 tai 90 (3407,09 e/kk tai 3583,89 e/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 %. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakeminen:
Hae paikkaa tästä linkistä tai toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Suomen Akatemian kirjaamo
Hakaniemenranta 6 (PL 131)
00531
Helsinki