Työpaikkailmoitus

Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamiehen sijaisuus

Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr ilmoittaa haettavaksi
 
Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamiehen sijaisuuden ajalle 1.2.– 31.12.2018
 
Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr on perustettu vuonna 1984. Säätiön tehtävänä on tukea ja edistää tieteellistä Kreikkaan liittyvää tutkimusta ja taiteita. Tätä varten perustettiin Suomen Ateenan-instituutti, joka sai virallisen toimiluvan Kreikassa vuonna 1985 ja jonka toiminnasta säätiö vastaa. Instituutti sijaitsee Akropoliin kupeessa Ateenan historiallisen keskustan ytimessä.
 
Säätiö hakee Suomeen asiamiehen sijaista 1.2.-31.12.2018 nykyisen asiamiehen opintovapaan ajaksi.  Toimi on osa-aikainen. Asiamies hoitaa säätiön ja instituutin talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät Suomessa, toimii säätiön hallituksen esittelijänä ja sihteerinä ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Hän pitää yllä yhteyksiä sidosryhmiin Suomessa ja osallistuu myös instituutin toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.  
 
Tiedeinstituuttia ylläpitävän säätiön asiamieheltä edellytetään hyvää perehtyneisyyttä instituutin toiminta-alaan ja akateemista loppututkintoa joltain instituutin edustamalta alalta (erit. historia, antiikin tutkimus, arkeologia, kreikan kieli tai kulttuuri). Tohtorin tai lisensiaatin tutkinto on suotava. Taloushallinnon taidot ovat keskeiset. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää lisäksi oma-aloitteisuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja kiivastahtisessa toimintaympäristössä. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito sekä vähintään kreikan perustaidot.
 
Hakuaika päättyy maanantaina 16.10.2017 klo 23.59. Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen lähetetään sähköisessä muodossa asiamiehelle osoitteiseen SEKÄ . Hakemukseen liitetään lisäksi lyhyt ja ytimekäs ansioluettelo.
 
Lisätietoja antavat säätiön asiamies Manna Satama (puh. 050 434 5523, ks. sähköposti yllä) ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Kajava (). Lisätietoa instituutista ja säätiöstä www.finninstitute.gr.
 
 

Manna Satama, FT / PhD
Asiamies / General secretary
Suomen Ateenan-instituutin säätiö / Foundation of the Finnish Institute at Athens
Kalliolinnantie 4, FI – 00140 Helsinki, Finland
+358 50 434 5523
,