Artikkelipyyntö

Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari

Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää perjantaina 24.11.2017 Syysseminaarin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) kello 9–18. Puhujiksi seminaariin ovat tervetulleita kaikki lääketieteen historian tutkijat, niin humanistisilta kuin luonnontieteellisiltäkin tieteenaloilta.

Kolmatta kertaa järjestettävän Syysseminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen lääketieteen historian monitieteisen tutkimuskentän edustajia korkeatasoisten esitelmien ja runsaan keskustelun merkeissä. Pyrkimyksenä on luoda mahdollisuuksia poikkitieteelliselle kommunikaatiolle, ajatustenvaihdolle sekä kontaktien muodostamiselle.

Seminaariesitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

– Oppihistoria ja tieteen historia
– Ihmisten ja eläinten tautien historia
– Kansanterveyden historia
– Terveydenhuollon historia
– Paleopatologinen tutkimus
– Farmasian historia

Seminaariesitelmien aiheet voivat liittyä mihin tahansa aikakauteen ja käsitellä myös poikkitieteellisen tutkimusalan metodologiaa tai lähdemateriaaleja. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja seminaaritilassa on käytettävissä tavanomaiset tietotekniset apuvälineet. Esitelmien pituus on 40 minuuttia, josta 30 minuuttia käytetään aiheen käsittelyyn ja loput 10 minuuttia on varattu kysymyksille ja keskustelulle. Pyydämme kiinnostuneita toimittamaan esitelmäehdotuksensa otsikon ja abstraktin (enintään 200 sanaa) viimeistään 9.10. sähköpostitse osoitteeseen suomenlhs[at]gmail.com. Otamme yhteyttä puhujiksi valittuihin lokakuun puoliväliin mennessä.

Syyseminaari on avoin kaikille lääketieteen historiasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Suomen Lääketieteen Historian Seuran puolesta,

Elina Maaniitty ja Marie Vatjus