Artikkelipyyntö

Suomen urheiluhistorian tila ja teemat -seminaari

Suomen urheiluhistoriallinen seura, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos sekä liikuntatieteellinen tiedekunta järjestävät tutkijaseminaarin ”Suomen urheiluhistorian tila ja teemat” Jyväskylässä 3.11.–4.11.2016.

Kutsumme seminaariin, yhteiseen keskusteluun, tutkijoita pohtimaan suomalaisen urheiluhistorian nykytilaa ja asemoitumista kansainväliseen urheilu- ja liikuntahistorian tutkimukseen. Urheiluhistorian tilaa paikannetaan myös suhteessa muihin tieteenaloihin. Urheiluhistorian teemojen tarkastelussa jäljitetään urheiluhistoriatutkimuksen traditiota sekä meneillään olevia tutkittavia ilmiökokonaisuuksia.

Tutkijaseminaarin esitysten toivotaan keskustelevan edellä esitettyjen teemojen kanssa.
Abstraktit (enintään yksi A4) pyydetään lähettämään dosentti Heikki Roiko-Jokelalle () tai YTT Esa Siroselle () 9.9.2016 mennessä. Abstraktien perusteella valitaan seminaariin pyydettävät esitelmät.

Esitelmiä voidaan myös tarjota julkaistaviksi vertaisarviointiin tai puheenvuoroksi Suomen urheiluhistoriallisessa vuosikirjassa (julkaisufoorumin luokitus 1).